e-prawnik.pl Porady prawne

Zmniejszenie zapisu testamentowego po jego wykonaniu

Odpowiedzi w temacie (0)

niobe

7.10.2009

Proszę o pomoc w następującej sprawie. Zgodnie z zapisem w testamencie otrzymałam określoną kwotę pieniędzy, będącą równowartością połowy wartości rynkowej mieszkania. Spadkobierca zrealizował zapis dopiero po zapadnięciu wyroku sądowego w tej sprawie a od wyroku nie wnosił apelacji. Po ponad roku od zrealizowania zapisu, spadkobierca złożył przeciwko mnie pozew o zmniejszenie zapisu. Powołał się na art. 1003 kc a główną przesłanką do zmniejszenia zapisu miałby być fakt, że jeden ze spadkobierców ustawowych wystąpił o zachowek już po zapadnięciu wyroku w sprawie zapisu. Wyjaśniam że: - zapis jest jedynie niewielką częścią odziedziczonego przez spadkobiercę majątku - od początku znani byli wszyscy uprawnieni do dziedziczenia z ustawy i spadkobierca miał możliwość ustalić, czy będą występować o zachowek. Mam następujące pytania: 1. Czy spadkobierca nie podważając prawomocnego wyroku (w pozwie wyroku nie kwestionuje, nie wnosi o uchylenie) może kierować pozew o zmniejszenie zapisu? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej się opiera? wyjaśniam: -wysokość spłaty ustalił sąd na podstawie wyceny biegłego -wysokość zmniejszenia zapisu spadkobierca ustalił sam, oczekując że będę partycypować w spłacie zachowku od tej części majątku na której miałam zapis. 2. Czy w sytuacji gdy: - w testamencie było dokładnie sprecyzowane, że zapis ma być wykonany w określonym terminie -w oparciu o ceny rynkowe w dniu zapłaty mogę się bronić na podstawie art. 1004 kc? 3. Jakie znaczenie dla sądu może mieć fakt, że w poprzednim procesie spadkobiercy udowodniono daleko idącą nierzetelność w wywiązywaniu się z realizacji woli spadkodawcy? Uzasadnienie wyroku było dla niego miażdżące. Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM