e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Niezłożenie w terminie deklaracji VAT-7

  Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem informację z Urzedu Skarbowego, że złożyłem z 5-miesięcznym opóźnieniem deklarację VAT-7. Jestem pewien, że taką deklarację składałem, ale przypominam sobie też fakt, że w dacie, jaką US przyjmuje za wpływ mojej deklaracji składałem (...)

 • Duplikat dotyczący faktury z roku ubiegłego

  Prowadzę firmę (PKPiR, VAT). Jedna z firm zgłosiła się do mnie, że mam 3 faktury z listopada 2008 r. nieopłacone. Okazuje sie, że nie dostałem tych faktur i nie zaksięgowałem ich (towar wtedy otrzymałem, ale nie otrzymałem faktury). Teraz przysłali mi duplikaty. Dwie faktury to towar handlowy, (...)

 • Koszty spotkań z pracownikami

  Chcemy zorganizować spotkanie z kilkoma pracownikami w lokalu gastronomicznym. W trakcie spotkania ma być podany obiad. Czy koszty związane z konsumpcją podczas spotkania pracodawcy z pracownikami w lokalu gastronomicznym można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu? Jak należy rozliczyć VAT z (...)

 • Zajęcie konta bankowego a emerytura

  Na konto bankowe wpływają wyłącznie środki w wysokości 1700 zł z tytułu emerytury. Komornik chce zająć konto bankowe. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego teoretycznie środki zgromadzone są wolne od zajęć do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. (...)

 • Polisa a komornik

  Kobieta posiada polisę z funduszem kapitałowym, ze składką jednorazową, gdzie Sumę Ubezpieczenia stanowi wartość wpłaconej kwoty, np. 50.000 zł. Jeśli umarłaby, osoby uposażone dostaną kwotę znajdującą się na koncie, lecz nie mniej, niż dokonana wpłata. Czy, gdyby wobec kobiety wszczęto (...)

 • Wysokość opłaty stosunkowej w egzekucji

  Art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach mówi, że w "(...)przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania (...)

 • Zaległe składki ZUS z FGŚP

  Firma (sp. z o.o.) złożyła wniosek do sądu o upadłość. Od ponad roku nie odprowadzała składek ZUS od mojego wynagrodzenia (ponad średnia krajowa) ? Ewentualne dochodzenie tych składek (przez ZUS) z majątku spółki/prezesa prawdopodobnie okaże się bezskuteczne ze względu na brak majątków. (...)

 • Nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  Prowadzę sklep z alkoholami od 2001 roku. Co dwa lata muszę starać się o nowe zezwolenie. Czy za każdym razem wymagana jest decyzja państwowego Sanepidu na temat możliwości sprzedażny alkoholu w danym punkcie sprzedaży? Tak się stało ,że nie mogę znaleźć tego dokumentu, ale dwa lata temu (...)

 • Ponowne złożenie wniosku do KRS

  W akcie założycielskim spółki podano błędną siedzibę. Do KRS złożono dokumenty rejestracyjne z inną siedzibą (właściwą) niż podana w akcie notarialnym. Sąd zwrócił wniosek o rejestrację spółki i poinformował o możliwości złożenia uzupełnionego wniosku w terminie 7 dni. Spółka (...)

 • Ubezpieczenie społeczne rolników

  Osoba nie opłaca składek ubezpieczeniowych ZUS. Posiada ziemie orne 5 ha w tym 1,5 ha przeliczeniowego. Czy obligatoryjnie powinien opłacać składki ubezpieczeniowe w KRUS-ie? Czy też może wybrać według uznania?

 • Budowa po wygaśnięciu pozwolenia na budowę

  Budynek jest wybudowany w stanie surowym zamkniętym. Wygasło pozwolenie na budowę. Trzeba uzyskać nowe pozwolenie. Co w takim razie z budynkiem postawionym? Czy nowy plan na budynek możne być inny niż stojący budynek w stanie surowym zamkniętym, czy musi wiernie odzwierciedlać postawiony budynek (...)

 • Koszty komornicze i zastępstwo adwokackie

  Dłużnik spłaca wierzytelność bezpośrednio wierzycielowi przy wszczętym postępowaniu egzekucyjnym. Jaką opłatę egzekucyjną naliczy komornik przy wszczętym postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli dłużnik spłaci bezpośrednio całą należność wierzycielowi? W jaki sposób nalicza się koszty (...)

 • Przerwa na karmienie dziecka piersią

  Kobieta zatrudniona na pełnym etacie korzystała z przerw na karmienie dziecka. Obecnie dziecko skończyło rok. Do jakiego czasu kobiecie przysługują przerwy na karmienie dziecka? Czy jest to uzależnione od wieku dziecka? Jaka jest podstawa prawna takich przerw?

 • Pieczęć na dokumentach ZUS

  Wiem, że płatnik składek przy nieprzerwanej niezdolności do pracy przysyła do Oddziału ZUS kolejne zaświadczenia lekarskie bez konieczności ponownego składania ZUS Z-3. Należy jednak podać datę dostarczenia zaświadczenia lekarskiego płatnikowi składek przez ubezpieczonego oraz informacje, (...)

 • Jak uniemożliwić umieszczenie w KRD

  W związku z nie wywiązaniem się z umowy firmy świadczącej usługi internetowe usługobiorca tychże usług po rozwiązaniu umowy zatrzymał sprzęt będący własnością usługodawcy (firmy świadczącej usługi udostępniania internetu), w celu wyegzekwowania zwrotu niesłusznie zainkasowanych (...)

 • Dyżury lekarza radiologa

  Dobowa norma czasu pracy lekarza radiologa wynosi 5 godzin, a tygodniowa 25 godzin. Czy lekarz radiolog może pełnić dyżury medyczne i wyrazić zgodę na pracę powyżej 48 godzin na tydzień (klauzula opt-out)?

 • Zatarcie skazania a pytanie o karalność

  W 2006 r. zagubiłem prawo jazdy i złożyłem wniosek o duplikat w wydziale komunikacji, po który się nie zgłosiłem, bo po jakimś czasie odnalazłem dokument prawa jazdy. Zapomniałem poinformować o odnalezieniu prawa jazdy. Dopiero podczas rutynowej kontroli policyjnej okazało się, że w systemie (...)

 • Pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego

  Pracownik poszedł do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie na kilka dni , jednak poczuł się lepiej i stwierdził że nie przedstawi zwolnienia lekarskiego pracodawcy i poszedł do pracy . Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność w razie kontroli z ZUS, że nie uwzględnił zwolnienia lekarskiego (...)

 • Zwrot prawa jazdy po upływie środka karnego

  Znajomy otrzymał czasowy zakaz prowadzenia pojazdu za jazdę w stanie nietrzeźwości. Sąd II instancji skrócił zakaz i niedługo mija jego termin. Do kogo należy się zwrócić o zwrot prawa jazdy i czy trzeba załączyć odpis wyroku? Jak długo czeka się na zwrot dokumentu i czy można wysłać (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 117 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 116 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 115 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polskę Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 114 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Poz. 112 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

 • Dziennik Ustaw Poz. 111 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii

 • Dziennik Ustaw Poz. 110 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2009

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (  Dz.U. L 52 z 27.2.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 565) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty w Bułgarii za brzoskwinie przeznaczone do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 679/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Wspólne stanowisko (WE) nr 2/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniającego dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5426 — Dassault Aviation/TSA/Thales) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5454 — DSV/Vesterhavet/DFDS) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków — EAC/04/09 — Erasmus Mundus 2009–2013 — Działanie I — Wspólne progamy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań zmierzających do zamiany na inne formy transportu, działań katalitycznych, działanie związane z autostradami morskimi, działanie związane z unikaniem ruchu oraz wspólnych działań dokształcających w ramach drugiego programu Marco Polo (Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 1692/2006 —  Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących — Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustanawiające wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Aktualizacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Wspólne stanowisko (WE) nr 1/2009 z dnia 17 grudnia 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określającego treść załączników (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)