e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Składki ZUS w spółce komandytowej

  Wspólnicy spółki komandytowej: komandytariusz i komplementariusz (osoby fizyczne) płacą z tego tytułu składki ZUS. Wspólnicy nie są zatrudnieni w spółce. Składki są opłacane z konta bankowego spółki. Czy składki te będą kosztem dla spółki? Czy wspólnicy powinni zwrócić spółce (...)

 • PIT dla dochodów z zagranicy

  Polak wykonuje w Polsce pracę na podstawie umowy o pracę zawartej z firmą zagraniczną z UE niemającą siedziby na terenie Polski. Od otrzymanego wynagrodzenia musi sam opłacić podatek do 20-tego. Symbol jakiego PIT-u powinien wpisać przy płatności podatku na przelewie i jaką roczną deklarację (...)

 • Umowa z notariuszem o pozyskiwanie klientów

  Biuro nieruchomości chce nawiązać współpracę z kancelarią notarialną polegającą na tym, że będzie pozyskiwać klientów dla kancelarii. W zamian za pozyskanie klientów biuro oczekuje od notariusza wynagrodzenia (w formie prowizji) za pozyskanie klienta, na podstawie umowy o współpracy. (...)

 • Domek na działce leśnej

  Zamierzam zakupić działkę w górach. Z dostępnych ofert najciekawsze dla mnie są działki które niestety widnieją jako rolno-leśne lub leśne. Na takiej działce chciałbym wybudować domek kampingowy. Słyszałem że normalnie nie otrzymam pozwolenia. Słyszałem również że będąc właścicielem (...)

 • Darowizna nieruchomości dla małoletniego

  Posiadam nieruchomość obciążoną hipoteką kaucyjną z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego. Prowadzę działalność gospodarczą. Ze względu na trudną sytuację firmy chcę darować nieruchomość małoletnim dzieciom. Czy muszę mieć zgodę sądu rodzinnego na wykonanie darowizny? Jeżeli (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Dziecko pochodzi ze związku Polki i obcokrajowca. Nosi nazwisko ojca, który ma zasądzone alimenty. Matka chce jednak zmienić nazwisko dziecka na swoje. Ojciec nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. W Polsce przebywa bardzo sporadycznie. Czy wobec braku zgody ojca, należy złożyć wniosek do (...)

 • Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu

  Chciałabym uściślić pojęcie - "jeżeli jest właścicielem nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu". Moja nieruchomość tworzy całość składającą się z wielu działek, z różnymi numerami geodezyjnymi. Budowa jest tylko na działce "A" , wzdłuż niej graniczę (...)

 • Bezumowne korzystanie z lokalu

  Najemca nie opuścił lokalu po wygaśnięciu umowy najmu i jest z tego tytułu obciążany za bezumowne korzystanie z lokalu w równowartości ostatniego czynszu, który nie równoważy kosztów utrzymania lokalu przez właściciela. Czy właściciel może zwiększyć kwotę obciążenia za bezumowne (...)

 • Zatrudnienie w zagranicznej firmie a PIT

  Polak pracuje dla zagranicznej firmy z siedzibą za granicą na umowę o pracę, ale terenem jego pracy i zamieszkania jest Polska. Rozumiem, że nie wystawia ona na koniec roku PIT-11. Czy to prawda, że za 2008 r. nie wystawia także PIT-53? A w takim razie jaką informację o wynagrodzeniu wystawia?

 • Podatki od kapitału zapasowego

  Spółka z o.o. ma zaciągnięte pożyczki od jedynego wspólnika. Jakie podatki należy zapłacić przy przekonwertowaniu tych pożyczek na kapitał zapasowy?

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej sytuacji można dołączyć miesiące luty i marzec 2009 r. do pierwszego roku obrachunkowego i sporządzić pierwszy bilans za okres (...)

 • Likwidacja zakładu pracy a zwolnienie lekarskie

  Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim od 15.01.2009. W marcu będzie likwidowany zakład pracy, w którym pracuję od stycznia 1999 roku. Obecnie mam 23 lata pracy (17 lat okres składkowych i 6 lat okres nieskładkowych). 21 czerwca 2009 kończę 56 lat, jestem kobietą. Chciałabym skorzystać ze (...)

 • Własność odcinka gazociągu

  Przez działkę stanowiącą własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest gmina, przebiega gazociąg wchodzący w skład przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo to ma status Spółki Akcyjnej, w której Skarb Państwa posiada 51% udziałów. Kto jest właścicielem odcinka gazociągu (...)

Zmiany w Prawie • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

  Jakie nowe przepisy dotyczą rozwoju dzieci?Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (...)

 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

  Po co mają być zawierane umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi?Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi wchodzi w życie 20 lutego 2009 r. Określa (...)

 • Zmiany w płatnościach bezpośrednich

  Czego dotyczą nowe przepisy?17 lutego 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 161 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 160 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 159 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 158 z 2009

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzona w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 157 z 2009

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 156 z 2009

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 79 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 76 z 2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/139/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 73 z 2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/138/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. dotyczące środków ograniczających wobec Somalii i uchylające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 69 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/136/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/135/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/134/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/133/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla południowego Kaukazu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/132/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/131/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/130/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Azji Środkowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/129/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/128/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla regionu Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Wspólne stanowisko (WE) nr 4/2009 z dnia 17 grudnia 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (2)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac wspólnego programu w zakresie życia wspieranego przez otoczenie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2001/95/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5224 — EDF/British Energy) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zaproszenie do składania podań o zatrudnienie w charakterze agentów kontraktowych przy realizacji zadań tymczasowych (EMEA, Londyn)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Wspólne stanowisko (WE) nr 3/2009 z dnia 20 listopada 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)