e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Korzystanie ze wspólnego domu po rozwodzie

  Jestem po rozwodzie. Sąd podczas rozwodu przydzielił każdej ze stron odrębne pomieszczenia. Była żona może korzystać z dwóch pokoi na piętrze domu, ja natomiast z otwartego salonu i pokoiku na parterze, które prowadzą do wspólnej kuchni. Po trzech miesiącach od rozwodu (...)

 • Zmiana Urzędu Skarbowego

  Pod koniec zeszłego roku zmieniłem miejsce pracy w innym województwie niż miejsce zameldowania. Chciałbym dokonać zmiany US na miejscowe. W jaki sposób przebiega procedura zmiany Urzędu Skarbowego i jakie dokumenty należy dostarczyć?

 • Brak udostępnienia dokumentów przez spółdzielnię

  Sprawa ze spółdzielnią rozpoczęła się od nałożenia zadłużenia spółdzielni na jej członków. Członkowie postanowili sprawdzić dokumenty spółdzielni - skąd i jak powstało to zadłużenie. Podejrzewają matactwa w dokumentach, fakturach zawyżanie kosztów robót, itp. oszustwa. Jednak (...)

 • Zmiana decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

  W roku 2003 dokładnie 13 czerwca złożyłam podanie na przebudowę budynku mieszkalno-gospodarczego. 10 lipca 2003 UG wszczął postępowanie powiadamiając strony. 18 lipca sąsiad złożył uwagi i zastrzeżenia do projektu budowlanego. 1 sierpnia UG wydał decyzję o pozwoleniu na budowę z 14 dniowym (...)

 • Karta E-101

  Pytanie dotyczy kraju UE - Holandii. Firma zagraniczna nie mająca siedziby na terenie Polski, zatrudniająca Polaków na terenie Polski, chce, żeby ci właśnie pracownicy mogli wykonywać pracę w siedzibie firmy (w kraju siedziby poza granicami Polski) i żeby na terenie tego kraju mogli korzystać (...)

 • Wskazanie sposobów poszukiwania majątku

  Chciałbym zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Nie wiem jak w praktyce komornik poszukuje majątku, więc nie chciałbym, żeby skończyło się na wpłacie zaliczki i wysyłce paru listów poleconych. Znam co najmniej kilkanaście instytucji, które mogą udzielić komornikowi informacji. (...)

 • Założenie świetlicy środowiskowej

  Od kilku lat myślę o stworzeniu przy prowadzonym przeze mnie prywatnym przedszkolu świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo. Czy osoba fizyczna może założyć taką świetlicę? Jeżeli nie, to w jaki sposób można formalnie (...)

 • Opłata od apelacji przed sądem rodzinnym

  W sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej zapadło postanowienie. Uczestnik chce złożyć apelację w tej sprawie. Jednocześnie strona ( uczestnik) otrzymała adwokata z urzędu z uwagi na stan zdrowia i sytuację materialną. Czy od apelacji w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy (...)

 • Zwrot nienależnego świadczenia

  W 2006 roku firma ubezpieczeniowa dokonującą przelewu na moje konto tytułem odszkodowania za powstałą szkodę, omyłkowo wysłał 700 zł więcej. W dniu dzisiejszym dostałem wezwanie do zwrotu w/w sumy plus odsetki z prawie 3 lat. Czy w takim wypadku zobowiązany jestem zapłacić odsetki czy (...)

 • Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

  Ze względu na określone problemy z zamówieniami pracodawca chce skrócić czas pracy do 4 dni i odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Firma posiada regulamin pracy i wynagrodzenia. Czy pracodawca może w porozumieniu z pracownikami dokonać takich zmian i jakie przepisy to regulują oraz jak postąpić (...)

 • Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji

  Przedsiębiorca ma aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Do tej pory nie wprowadzał żadnych zmian we wpisie. Przeciwko przedsiębiorcy toczyło się przed sądem postępowanie upadłościowe. Sąd stwierdził prawomocnym postanowieniem ukończenie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy. (...)

 • Skutki przekroczenia terminu sądowego

  Podczas sprawy przed sądem cywilnym, wnioskodawca został zobowiązany do uzupełnienia wniosku w ciągu dziesięciu dni. Termin ten został przekroczony i pismo takie zostało złożone sześć dni po terminie (odliczając niedziele i święta). Jako uczestnik postępowania (strona przeciwna) chcę (...)

 • Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

  Jestem rolnikiem. Mam ziemię ponad 1 hektar - opłacam składki KRUS. Chcę otworzyć działalność gospodarczą (sklep). W sklepie który otwieram będę sprzedawać rzeczy używane (meble, odzież, firany, zabawki itp.). Będzie to komis rzeczy używanych, a więc działalność ta nie będzie związana (...)

 • Koszty spotkań z pracownikami

  Chcemy zorganizować spotkanie z kilkoma pracownikami w lokalu gastronomicznym. W trakcie spotkania ma być podany obiad. Czy koszty związane z konsumpcją podczas spotkania pracodawcy z pracownikami w lokalu gastronomicznym można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu? Jak należy rozliczyć VAT z (...)

 • Przerwa w zatrudnieniu a wypowiedzenie umowy

  Pracownik był zatrudniony przez dwa lata na podstawie umowy na czas określony; umowa wygasła. Po roku przerwy zawarliśmy z nim umowę od 22.03.2006 roku na czas nieokreślony trwającą do nadal. Czy przysługuje 3-miesięczne wypowiedzenie?

 • Wysyłanie ofert faksem

  Zamierzam wysyłać oferty (faksem) firmom, które uważam, że będą zainteresowane usługami mojej firmy. Czy wysyłanie niezamówionej oferty faksem podpada pod spam? Jeśli nie to proszę o jakąś podstawę prawną.

 • Poszukiwanie nieruchomości przez komornika

  Chciałbym zlecić komornikowi poszukiwanie nieruchomości dłużnika. Nie wiem, czy dłużnik ma jakąś nieruchomość i gdzie się ona ewentualnie znajduje. W jaki sposób komornik poszukuje nieruchomości dłużnika i na jakim obszarze to robi? Czy istnieje centralny rejestr wszystkich nieruchomości (...)

 • Informacja o zajęciu udziałów w KRS-ie

  Komornik na mój wniosek zajął udziały dłużnika w sp. z o.o.. Z innych Państwa odpowiedzi i artykułów dowiedziałem się, że zajęcie udziałów nie jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury ich spieniężenia, a jedynie służy ewentualnemu przejęciu dywidend. Czy komornik zajmuje wszystkie (...)

 • Termin wniesienia opłaty za sprzedaż alkoholu

  Wniosłam opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych w dniu 2 lutego 2009 r. , właściwy do pobrania opłaty Urząd wszczął postępowanie o wygaśnięciu zezwolenia, w związku z nieterminowym dokonaniem opłaty. Czy faktycznie opłata została wniesiona po terminie, skoro ostatni dzień dokonania (...)

 • Umowa z notariuszem o pozyskiwanie klientów

  Biuro nieruchomości chce nawiązać współpracę z kancelarią notarialną polegającą na tym, że będzie pozyskiwać klientów dla kancelarii. W zamian za pozyskanie klientów biuro oczekuje od notariusza wynagrodzenia (w formie prowizji) za pozyskanie klienta, na podstawie umowy o współpracy. (...)

Zmiany w Prawie • Elektroniczne kontakty z nadzorem budowlanym

  Jakie nowe rozporządzenia dotyczą prawa budowlanego?W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2009 r. Nr 23, opublikowane zostały następujące akty (...)

 • Wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych

  Jakie nowe przepisy dotyczą biopaliw ciekłych?Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 183 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 182 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 181 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków oznaczania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 180 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 179 z 2009

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Poz. 178 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów rozwojowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 177 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)

 • Dziennik Ustaw Poz. 175 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 174 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 173 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 172 z 2009

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 171 z 2009

  Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 170 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 169 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 168 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

 • Dziennik Ustaw Poz. 167 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

 • Dziennik Ustaw Poz. 166 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Poz. 165 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 164 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisanego w Warszawie dnia 9 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 163 z 2009

  Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisane w Warszawie dnia 9 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 162 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 111 z 2009

  EUROPOL *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Urząd Policji (EUROPOL) (COM(2006)0817 — C6-0055/2007 — 2006/0310(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 108 z 2009

  Wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007-2012 *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007-2012 (COM(2007)0515 — C6-0322/2007 — 2007/0189(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 107 z 2009

  P6_TC2-COD(2002)0222Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 16 stycznia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 106 z 2009

  Kredyt konsumencki ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (9948/2/2007 — C6-0315/2007 — 2002/0222(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 104 z 2009

  Działania podejmowane przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008-2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej (COM(2007)0383 — C6-0273/2007 — 2007/0132(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2009

  Stosowanie systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (COM(2007)0159 — C6-0104/2007 — 2007/0054(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2009

  P6_TC1-COD(2007)0054Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 stycznia 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 102 z 2009

  Wywóz i przywóz niebezpiecznych chemikaliów ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (COM(2006)0745 — C6-0439/2006 — 2006/0246(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 102 z 2009

  P6_TC1-COD(2006)0246Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 stycznia 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 102 z 2009

  ZAŁĄCZNIKOŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE STATUSU RTĘCI I ARSENU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PIC

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 93 z 2009

  Opłaty lotniskowe ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych (COM(2006)0820 — C6-0056/2007 — 2007/0013(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 93 z 2009

  P6_TC1-COD(2007)0013Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 stycznia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 90 z 2009

  Kontrola transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 95/50/WE w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0509 — C6-0278/2007 — 2007/0184(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 90 z 2009

  Zniesienie dyskryminacji w zakresie stawek i warunków transportu ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych — aspekty transportowe (COM(2007)0090 — C6-0086/2007 — 2007/0037A(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 89 z 2009

  Partnerstwo w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (COM(2007)0662 — C6-0471/2007 — 2007/0239(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2009

  EgiptRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie sytuacji w Egipcie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 83 z 2009

  Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga i gwałt jako zbrodnia wojennaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga i gwałtu jako zbrodni wojennej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2009

  Aresztowanie chińskiego dysydenta Hu JiaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie aresztowania chińskiego dysydenta Hu Jia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2009

  Drugie Forum Zarządzania Internetem, które odbyło się w Rio de Janeiro w dniach od 12 do 15 listopada 2007 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie drugiego Forum Zarządzania Internetem, które odbyło się w Rio de Janeiro w dniach od 12 do 15 listopada 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2009

  Rola kobiet w przemyśleRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie roli kobiet w przemyśle (2007/2197(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 70 z 2009

  KeniaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie Kenii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2009

  Podejście do polityki regionalnej w regionie Morza CzarnegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie podejścia do polityki regionalnej w regionie Morza Czarnego (2007/2101(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2009

  Skuteczniejsza polityka UE wobec Południowego Kaukazu: od obietnic do działańRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie skuteczniejszej polityki UE wobec Południowego Kaukazu: od obietnic do działań (2007/2076(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2009

  Kształcenie dorosłych: nigdy nie jest za późno na naukęRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie kształcenia dorosłych: nigdy nie jest za późno na naukę (2007/2114(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5427 — Dexia Crédit Local/Dexia Kommunalkredit Bank) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5456 — AIP/BBEIF/BBI Europe/Euroports) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2009 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-2/09)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2009 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu (Sprawa E-1/09)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci energia (TEN-E) na 2009 r. (Decyzja Komisji C(2009) 1360)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Strategia UE na rzecz praw dzieckaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2008 r.: w kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka (2007/2093(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Danii w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 978)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 977)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2009 r. przyśpieszająca termin wypłaty drugiej raty pomocy restrukturyzacyjnej przyznanej na rok gospodarczy 2008/2009 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 798)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 (2007/2146(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie niepublikowania odniesienia do normy EN 3-9:2006 „Gaśnice przenośne – część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2” zgodnie z dyrektywą 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 666) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dotyczącej wyrobów medycznych (93/42/EWG) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Przepisy podatkowe a straty w sytuacjach transgranicznychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przepisów podatkowych a strat w sytuacjach transgranicznych (2007/2144(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 90/385/EWG (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Przyjęcie dokumentu referencyjnego do celu dyrektywy Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/11/WE z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bensulfuronu, 5-nitrogwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu, p-nitrofenolanu sodu i tebufenpiradu jako substancji czynnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 826/2008 ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Komunikat Komisji dotyczący rozporządzenia Rady (Euratom) nr 1493/93 w sprawie przesyłania substancji radioaktywnych między państwami członkowskimi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zawiadomienie dotyczące dostosowania zgodnie z poziomem inflacji niektórych kwot przewidzianych w dyrektywach dotyczących ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  CARS 21: ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie CARS 21: ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego (2007/2120(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)