e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej sytuacji można dołączyć miesiące luty i marzec 2009 r. do pierwszego roku obrachunkowego i sporządzić pierwszy bilans za okres (...)

 • Skrócenie ustawowego okresu wypowiedzenia

  Mam pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, dłużej niż 3 lata, ale ma on w umowie klauzulę o 2-tygodniowym wypowiedzeniu. Pracodawca chce rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Jaki należy zastosować okres wypowiedzenia: dwutygodniowy, jak wynika z klauzuli, czy 3-miesięczny?

 • Obniżenie kapitału w spółce z o.o. bez wierzycieli

  Spółka z o.o. nie ma jeszcze wierzycieli, nie ma NIP-u ani Regonu, nie podejmowała jeszcze żadnych działań. Jest to spółka świeżo zarejestrowana z kapitałem 50 000 PLN. Wspólnicy przed podjęciem przez spółkę działań, chcieliby złożyć do sądu rejestrowego wniosek o obniżenie wartości (...)

 • Wysokość zasiłku chorobowego z ZUS

  Pracownik znajduje się na okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika (zwolnienia grupowe) bez konieczności świadczenia obowiązku pracy podczas okresu wypowiedzenia. Pracownik w trakcie tego okresu wypowiedzenia choruje a okres choroby (i tym samym zwolnienia chorobowego) (...)

 • Roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową

  W dniu 6 stycznia 2009 r. kupiłam (osoba fizyczna) akumulator. Właściciel sklepu dał mi paragon -odmówił wydania gwarancji pisemnej - stwierdził,że paragon to jest gwarancja i wystarczy. Zażądał też ode mnie mojego starego akumulatora; dałam mu go, na co nie otrzymałam żadnego dowodu na (...)

 • Gospodarstwo domowe a rozdzielność majątkowa

  Mieszkamy w moim domu, czyli prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe (choć nigdzie nie doczytałem definicji pojęcia "wspólne gospodarstwo domowe"). Czy mając rozdzielność małżeńską i mieszkając pod jednym dachem można zakwalifikować to jako prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego (takie (...)

 • Klub sportowy - forma działalności

  Chcę założyć bokserski klub sportowy. Załozenia mam takie, że za opłatą będą prowadzone treningi osób chętnych. Będę zatrudniał na umowę zlecenie trenerów. Pieniądze na klub wyłożę ja, będę otrzymywał z treningów, jak i od sponsorów. Czy muszę załozyć działalność w formie (...)

 • Uszkodzony towar - odstąpienie od umowy

  Otrzymałem przesyłką kurierską od osoby prywatnej używany mebel. Niestety dotarł uszkodzony. Wysyłający zgodził się, iż stan odebranego mebla różni się od wysłanego(zdjęcia przed wysyłką i po odbiorze, na dokumencie wysyłkowym została naniesiona uwaga, że mebel dotarł uszkodzony). (...)

 • Bankowy tytuł egzekucyjny

  Mój kolega posiadał kredyt nieodnawialny ze spłata do 15.02.2006 r. Przy podpisaniu umowy podpisał klauzulę o dobrowolnym wystawieniu tytułu egzekucyjnego także do 15.02.2006 r. Oczywiście nie spłacił tego kredytu w w/w terminie a bank podpisał z nim aneks, w którym zmieniono wyłącznie (...)

 • Księgowość w spółce jawnej

  Spółka z o.o. jest udziałowcem spółki jawnej (zakładając, że jest taka możliwość). Spółka jawna nie musi stosować przepisów ustawy o rachunkowości, jeżeli jej przychody za ostatni rok są niższe niż 800 000 EUR. Czy spółka jawna, w której jednym z udziałowców jest sp. z o.o., (...)

 • Spółka z o.o. udziałowcem spółki jawnej

  Spółka z o.o. chce zawiązać spółkę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Czy jest dopuszczalne, aby spółka z o.o. została udziałowcem spółki jawnej? Jeśli tak, to jaka powinna być nazwa spółki?

 • Wymogi formalne pouczenia

  Zgodnie art. 357 KPC pouczenie powinno wskazywać, iż środek zaskarżenia jest dopuszczalny, powinno wskazywać na termin wniesienia środka oraz na sposób wniesienia środka. Czy są to jedyne wymagania formalne dotyczące pouczenia, czy też podlega ono jeszcze innym ogólnym przepisom dotyczącym (...)

 • Czy sobota to dzień ustawowo wolny od pracy?

  Skoro wg podanej przez Was poprzednio informacji wolne soboty nie są dniami wolnymi od pracy, w sensie kodeksu pracy, to w takim razie na jakiej podstawie są jednak wolne od pracy? Chyba odbywa się to na jakiejś podstawie prawnej, skoro wszystkie urzędy, instytucje oraz wiele innych podmiotów tego (...)

 • Koszty czynności komornika w asyście policji

  Bezskuteczność wyjazdów komorników w teren do dłużnika jest zaiste irytująca. Albo dłużnika nie ma, albo jest ale po prostu nie otwiera i komornik wraca z niczym. Ile kosztuje wierzyciela siłowe wejście komornika do siedziby/mieszkania dłużnika w asyście policji?

 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego a koszty

  Na mój wniosek komornik wszczął postępowanie egzekucyjne do nieruchomości dłużnika, zajmując ją. Właśnie otrzymałem od jego pełnomocnika propozycję ugody tj. dobrowolnej zapłaty długu w ratach na moje konto ale pod warunkiem wysłania przeze mnie do komornika wniosku o zawieszenie postępowania. (...)

 • Zachowek od darowizny

  Nasza rodzina składała się z rodziców i dwojga dzieci. Po rozwodzie rodziców, każde z nich z osobna sporządziło testament na jedno z dzieci. Majątek po mojej mamie w 2001 roku (mieszkanie, działkę, lokatę) odziedziczyłam ja. Aktem notarialnym - jako zachowek - dałam bratu działkę. Ojciec (...)

 • Kontakty i know how jako aport do spółki

  Do nowo utworzonej sp. z o. o. właściciele (udziałowcy) chcą wnieść w formie aportu swoją wiedzę, kontakty oraz nabyte referencje od klientów, które obecnie są własnością spółki akcyjnej gdzie udziałowcy nowo utworzonej sp. z o. o. są głównymi akcjonariuszami. Spółka akcyjna posiada (...)

 • Nazwa firmy a nabycie przedsiębiorstwa

  Istnieje potrzeba przekazania firmy córce prowadzącej działalność gospodarczą. Czy w przypadku darowizny całego przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego na rzecz córki prowadzącej działalność gospodarczą - w celu zwolnienia transakcji z VAT - konieczne jest przyjęcie nazwy firmy (...)

 • Polski sąd a obce prawo

  Z jednej z Państwa odpowiedzi dowiedziałem się, że w niektórych sprawach konsument państwa wspólnotowego może wytoczyć przedsiębiorcy zagranicznemu powództwo przed sądem polskim. Podstawą prawną jest rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. Chciałbym się dowiedzieć (...)

 • Skutki niestawiennictwa świadka w procesie karnym

  W procesie karnym na świadka powołany został policjant. Nie stawił się jednak i nie przesłał usprawiedliwienia pomimo prawidłowo doręczonego wezwania. Czy w takim przypadku sąd ma prawo/obowiązek nałożyć na policjanta grzywnę?

 • Posiadanie marihuany

  U młodej, 17 letniej osoby policja podczas zwykłej kontroli znalazła woreczek z suszem ok 0,6 grama (waga woreczka i suszu) po przeszukaniu mieszkania policja niczego nie znalazła, osoba ta nie była pod wpływem ani narkotyków ani alkoholu nie posiadała też przy sobie żadnych innych podejrzanych (...)

 • Wynajem lokalu handlowego

  Posiadam lokal handlowy, który chciałbym wynajmować. Jak prawnie rozliczać się z urzędem skarbowym nie mając działalności gospodarczej?

 • Wynajem mieszkań

  Małżeństwo posiada 2 mieszkania kupione wspólnie i 1 mieszkanie kupione przez żonę. Wszystkie 3 chce wynająć i z tego tytułu uzyskiwać przychody. Czy mogą wszystkie 3 mieszkania wynajmować na żonę, gdyż mąż ma wysokie zarobki? Jeżeli tak, to czy mąż musi wyrazić zgodę? Kiedy i w (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 96 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 95 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawi stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób n niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 94 z 2009

  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu

 • Dziennik Ustaw Poz. 93 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 92 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Poz. 91 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Poz. 90 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 89 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 88 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego projektu

 • Dziennik Ustaw Poz. 87 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne

 • Dziennik Ustaw Poz. 86 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

 • Monitor Polski Poz. 84 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

 • Monitor Polski Poz. 83 z 2009

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 stycznia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 82 z 2009

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 stycznia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 81 z 2009

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 stycznia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 80 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2008 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 79 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2008 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 78 z 2009

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 77 z 2009

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 76 z 2009

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

 • Monitor Polski Poz. 75 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. nr 1131-7-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 74 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2009 r. nr 1131-6-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów