e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzedaż osobie fizycznej bez kasy fiskalnej

  Firma chce sprzedać środek trwały - dokładnie notebook osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ani nie będącej pracownikiem firmy. Firma nie posiada i nigdy dotąd nie posiadała kasy fiskalnej, nigdy też nie prowadziła sprzedaży osobom fizycznym, poza przypadkami sprzedaży (...)

 • Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego

  Pod koniec zeszłego roku zmieniłem miejsce zamieszkania, lecz nie jestem w nowym miejscu zameldowany. Nie zgłosiłem również na formularzu aktualizacyjnym NIP-3 nowego miejsca zamieszkania do poprzedniego US. Czy w obliczu powyższych faktów mogę dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego (po terminie) (...)

 • Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

  Pół roku temu przekroczyłem prędkość i fotoradar zrobił mi zdjęcie. Teraz policja chce mnie ukarać mandatem za tamto wykroczenie. Po jakim okresie od wykroczenia policja może ukarać mandatem i czy może nałożyć punkty karne, bo wykroczenie było w zeszłym roku, a punkty niwelują się (...)

 • Ograniczenie egzekucji

  Prowadzona jest egzekucja na mocy prawomocnego wyroku. Komornik zajął wierzytelności dłużnika jednak bezskutecznie. Dłużnik spłacił bezpośrednio wierzycielowi całą należność i wierzyciel złożył wniosek o umorzenie egzekucji w związku z całkowitą spłatą należności. Czy w tym przypadku (...)

 • Zniszczenie utworu plastycznego

  Słyszałem, a może gdzieś czytałem, że gdy zakupi się np. obraz lub fotografię, a po pewnym czasie chce się np. wyrzucić taki przedmiot na śmieci, to trzeba przed taką czynnością zgodnie z prawem powiadomić autora. Jeżeli Autor wyrazi zainteresowanie swoim wytworem, to nie można go zniszczyć, (...)

 • Zmiana formy działalności a ważność umowy

  2 lata temu podpisałam umowę zlecenie na świadczenie usług medycznych dla Pana X na czas nieokreślony (z możliwością 3-miesięcznego wypowiedzenia lub zerwania w sytuacji nierzetelnego rozliczania w trybie natychmiastowym). W międzyczasie założyłam działalność gospodarczą i dalej świadczę (...)

 • Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

  Zawarliśmy umowę - zlecenia dla Kierownika NZOZ. Kierownik oprócz leczenia pacjentów, zajmuje się organizacją pracy zatrudnionych w NZOZ pracowników. Sam również ma ustalone dni i godziny pracy. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Praca w naszej placówce nie jest podstawowym miejscem pracy. (...)

 • Zwrot opakowań zwrotnych

  Sklep odmówił mi przyjęcia opakowań zwrotnych ponieważ więcej oddawałem niż kupowałem tego produktu. Wynikło to z faktu, że opakowania gromadzę i nie chce mi się za każdym razem brać butelek do sklepu. Kierownik zażyczył sobie paragonów zakupu których nie przechowuję. Jakie przepisy (...)

 • Eksmisja lokatora

  Mam możliwość zakupu mieszkania na egzekucji komorniczej. W mieszkaniu jest zameldowana kobieta z dzieckiem, która przed licytacją była właścicielką mieszkania. W wynika zadłużenia spowodowanego nieopłaceniem czynszu przez dłuższy czas, komornik sprzedaje w drodze licytacji to mieszkanie. (...)

 • Skutki zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej

  Jedna strona umowy świadczy usługę transportu towarów oraz rozliczenia gotówkowego z odbiorcami towarów na rzecz zleceniodawcy lecz zleceniodawca zwleka z zapłatą za wykonaną usługę. Czy strona świadczące usługę transportową może wstrzymać się od świadczenia dalszych usług w tym (...)

 • Limit zapłaty gotówką

  Wystawiłem fakturę na 20.000 PLN. Otrzymałem zapłatę gotówką. Czy istnieje jakiś limit co do kwoty zapłaty gotówką?

 • VAT przy sprzedaży mieszkań

  Spółka z o.o. zajmuje się zakupem nowych mieszkań od deweloperów i następnie ich sprzedażą. Część mieszkań została kupiona w 2008 r., a część teraz. Mieszkania spółka kupuje ze stawką VAT 7%. Jaką należy zastosować stawkę VAT przy sprzedaży mieszkań przez spółkę w okresie (...)

 • Zmiana Urzędu Skarbowego

  Pod koniec zeszłego roku zmieniłem miejsce pracy w innym województwie niż miejsce zameldowania. Chciałbym dokonać zmiany US na miejscowe. W jaki sposób przebiega procedura zmiany Urzędu Skarbowego i jakie dokumenty należy dostarczyć?

 • Liczba dni pobytu pracownika zagranicą

  Pracownicy zostali zatrudnieniu we wrześniu 2008 r. u polskiego pracodawcy w celu delegowania do Danii. W umowach o pracę mają wpisane miejsce pracy: Dania. Według przepisów podatkowych, jeżeli pracownik przebywa zagranicą dłużej niż 182 dni, jego dochody podlegają opodatkowaniu za granicą. (...)

 • Niezłożenie w terminie deklaracji VAT-7

  Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem informację z Urzedu Skarbowego, że złożyłem z 5-miesięcznym opóźnieniem deklarację VAT-7. Jestem pewien, że taką deklarację składałem, ale przypominam sobie też fakt, że w dacie, jaką US przyjmuje za wpływ mojej deklaracji składałem (...)

 • Wykreślenie wpisu w księdze wieczystej z urzędu

  W księdze wieczystej mojej nieruchomości pozostały wpisy: ostrzeżenia o egzekucji na moją rzecz (już zakończonej) oraz wpis hipoteki przymusowej na moją rzecz. Taki stan powstał na skutek przejęcia nieruchomości przeze mnie na własność. Czy wpisy te sąd powinien wykreślić z urzędu (jako (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, bez konieczności badania sytuacji rodziny oraz wydania decyzji administracyjnej przez ośrodek pomocy (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego (...)

 • Przedawnienie należności za komórkę a egzekucja

  W listopadzie 1999 roku nie zapłaciłem rachunku operatorowi sieci komórkowej. Od stycznia 2000 nie ma mnie w miejscu zameldowania. W roku 2000 dokładnie 27 września wszczęto postępowanie egzekucyjne. Komornik przejął tą sprawę. Do dnia dzisiejszego mnie nie ma w miejscu zamieszkania. Czy i (...)

Artykuły i poradniki

 • Wygrane nagrody a podatek dochodowy

  Często słyszymy, zwłaszcza w mediach, o rozmaitych konkursach, w których można wygrać np. nagrody rzeczowe. W niniejszym artykule przedstawiono zasady opłacania podatku dochodowego z tego tytułu w różnych stytuacjach oraz zwolnienia od takiego podatku. Przykładowo nie trzeba placić podatku (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne