e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Termin odrzucenia spadku przez małoletniego

  Zmarł ojciec. Córka odrzuca spadek, ale upłynęło już 5 miesięcy od jego śmierci a córka ma nieletnie dziecko. Nie zdąży więc wystąpić do sądu rodzinnego o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Proszę o wzór takiego wniosku do sądu rodzinnego. Czy 6 miesięczny okres na (...)

 • Znieważenie a właściwość miejscowa sądu

  Mój kontrahent popełnił znieważenie przez internet. Mieszkamy w RP w odległych od siebie miastach. Jakie przepisy regulują w tej sytuacji właściwość miejscową postępowania przygotowawczego i sądowego?

 • PCC od sprzedaży kiosku

  Dokonuję sprzedaży kiosku (grunt był dzierżawiony), w ramach działalności stanowił środek trwały. Na tę transakcję wystawiłem fakturę VAT ze stawką zw. Czy nabywca musi opłacać PCC?

 • Umowa kupna-sprzedaży

  Dokonuję sprzedaży kiosku (grunt był dzierżawiony), w ramach działalności stanowił środek trwały. Czy wystarczy, że potwierdzę sprzedaż kiosku fakturą ze stawką zw., czy również powinienem wystawić umowę kupna-sprzedaży?

 • Zasiedzenie albo dział spadku

  Moi rodzice nie żyją, ja mam siostrę i dwóch braci. (bracia są przyrodni - mieliśmy jedną matkę). Rodzice nie pozostawili testamentu. Od 1985 roku mieszkam w mieszkaniu mojej mamy. Mieszkałam z nią jeszcze gdy żyła, opiekowałam się nią (ojciec zmarł dużo wcześniej). Po jej śmierci (...)

 • Wady formalne wypowiedzenia umowy o pracę

  W dniu dzisiejszym otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę sformułowane na piśmie było nie podpisane przez właściciela ani przez żadną upoważnioną osobę. Odmówiłam podpisania tego wypowiedzenia i go nie przyjęłam. Po pracy już w domu dowiedziałam się ,że (...)

 • Zagraniczna osoba prawna a nabywanie nieruchomości

  Kościół Wyznawców Dnia Ostatecznego z siedzibą w Kanadzie, według prawa tego państwa posiadający osobowość prawną chce nabyć nieruchomość w Polsce. Czy może występować z wnioskiem o zezwolenie na nabycie nieruchomości? Czy może występować z wnioskiem o zezwolenie na nabycie nieruchomości, (...)

 • Postanowienie sądu podstawą wpisu do ewidencji

  Czy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może być podstawą dokonywania zmian ewidencji gruntów w poniższych wariantach: jeśli dotyczy osoby właściciela, w każdym przypadku jeśli dotyczy osoby właściciela lub posiadacza, jeśli dotyczy posiadacza nieruchomości, a następcy prawni władają (...)

 • Pełnomocnictwo z klauzulą apostille

  Jesteśmy spółką z kapitałem zagranicznym .Prezes -osoba zagraniczna udzielił mi pełnomocnictwa do zaciągnięcia kredytu i ustanowienia hipoteki na rzecz banku jako zabezpieczenia tego kredytu. Pełnomocnictwo sporządzone jest i poświadczone przez notariusza w Niemczech. Bank udzielił nam kredytu, (...)

 • Nieważność darowizny a dalsza sprzedaż rzeczy

  Tata jest po wylewie, wykupuje mieszkanie ze spółdzielni, następnie przekazuje mi w akcie darowizny (akt notarialny). Ja mieszkanie sprzedaję. Dzieci z pierwszego małżeństwa taty chcą podważyć akt notarialny na podstawie choroby taty. Czym może skutkować decyzja sądu, jeżeli uzna on, że (...)

 • Spadkobierca dłużnika rzeczowego

  Moi rodzice nie żyją. Nie pozostawili testamentu. Mam jedną siostrę i jednego brata. Siostra zaciągnęła pewne zobowiązania, których nie spłaca. Zgodnie z wyrokiem sądu z 1997 r. dłużnikiem osobistym są siostra ze szwagrem natomiast dłużnikiem rzeczowym byli nasi rodzice. Jestem spadkobiercą (...)

 • Dobrowolna zapłata a podział sumy z egzekucji

  Wszcząłem egzekucję przeciwko dłużnikowi, który ma już dwie inne egzekucje. Dłużnik przyszedł do komornika i wpłacił pieniądze wskazując wierzyciela, którego chce zaspokoić. Czy komornik ma prawo wypłacić pieniądze tylko jednemu wierzycielowi wskazanemu przez dłużnika? Czy każdą (...)

 • Handel rzeczami nowymi i używanymi

  Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników i importerów. Czy zgodnie z literą prawa do sprzedaży w komisie rzeczy używanych i nowych (...)

 • Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

  04.05.2006 r. udzieliłem pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000,- zł. W umowie pożyczki podany był termin jej zwrotu na dzień 04.08.2006 r. Pożyczkobiorca w terminie nie zwrócił pożyczki i jedynie część niewielką wpłacił na moje konto po terminie. Zabezpieczeniem pożyczki był wręczony (...)

Artykuły i poradniki

 • Zmiany w ksh - spółki osobowe

  Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej bądź zamierzasz założyć taką spółkę, warto zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została (...)

 • Charakter prawny spółki jawnej - ogólna charakterystyka

  Przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów albo w inny określony w umowie sposób. Spółka jawna znana była w systemach prawnych Włoch i Niemiec już w średniowieczu. Po raz pierwszy uregulowano ją ustawowo (...)

 • Mediacja przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

  Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada w związku z tym swoje strony internetowe. Na ogół nazwa domeny jest odzwierciedleniem nazwy firmy bądź ze znakiem towarowym, jeśli firma ma do takiego znaku uprawnienia. Pojawiają (...)

 • Arbitraż przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

  Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada w związku z tym swoje strony internetowe. Na ogół nazwa domeny jest odzwierciedleniem nazwy firmy bądź ze znakiem towarowym, jeśli firma ma do takiego znaku uprawnienia. Pojawiają (...)

 • Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego

  Do końca kwietnia musimy rozliczyć się z podatku od dochodów osobistych (PIT) za 2008 rok. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym. Najwyżej jeden procent należnego podatku możemy przekazać na rzecz organizacji pożytku (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 252 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 250 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 249 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu kaucji

 • Dziennik Ustaw Poz. 248 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 247 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 246 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy do samochodu osobowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 245 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wypłaconej przez płatnika

 • Dziennik Ustaw Poz. 244 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie informacji o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

 • Dziennik Ustaw Poz. 243 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 242 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 241 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 240 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 239 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 238 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia przypadków umożliwiających złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, stosowanie niższego poziomu zabezpieczenia akcyzowego oraz przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystywania zabezpieczenia generalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 237 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 236 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 235 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej

 • Dziennik Ustaw Poz. 234 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 233 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 232 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 231 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 230 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Poz. 229 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 228 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 227 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 226 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 225 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 224 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 223 z 2009

  Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 222 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Poz. 221 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 220 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Poz. 219 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 218 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych

 • Monitor Polski Poz. 158 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zwiększaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 157 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie kwoty przychodu odpowaidającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2008 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 156 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2008 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 155 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Poz. 154 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 153 z 2009

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Poz. 152 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 151 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 150 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju Regionalnego lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 149 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Monitor Polski Poz. 148 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. nr 1130-7-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 147 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. nr 1130-6-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 146 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2009 r. nr 115-2-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 145 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 125. rocznicę urodzin

 • Monitor Polski Poz. 144 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika

 • Monitor Polski Poz. 143 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika

 • Monitor Polski Poz. 142 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/164/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE w odniesieniu do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1222) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w którego trakcie można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1174)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Lista gatunków roślin warzywnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5455 — TPV/Philips Branded Monitors) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Legenda

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem „Permis de Champrose”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin warzywnych — 2. suplement do 27. pełnego wydania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty załącznika nr 8 do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w zakresie dowodu przybycia do miejsca przeznaczenia w odniesieniu do wywozu pozakwotowego w sektorze cukru

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 stycznia 2009 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/EClub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające załączniki od III do X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 stycznia 2009 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Lista gatunków roślin rolniczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 marca 2009 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Legenda

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5471 — Goldman Sachs/Constellation Energy Commodities) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 2. suplement do 27. pełnego wydania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Informacja

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)