e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Luty 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wyznaczanie kuratora przez sąd

  Sprawdziłam Księgi Wieczyste domu, który należał do mojego brata i bratowej. Okazało się, ze obydwoje dalej figurują na Księdze chociaż od paru lat nie żyją. Przed śmiercią bratowa spisała ze mną notarialny akt kupna/sprzedaży swojej polowy. W domu mieszka bratanek, który spraw spadkowych (...)

 • Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości

  Jestem właścicielem dużej działki z której następnie będą wydzielone mniejsze działki przeznaczone do sprzedaży. Duża działka ma swoją księgę wieczystą. Gdy działki będą już wydzielone geodezyjnie co należy zrobić, żeby założyć dla każdej z wydzielonych działek osobną księgę (...)

 • Sprzedaż działki bez założonej księgi wieczystej

  Jestem właścicielem dużej działki z której następnie będą wydzielone mniejsze działki przeznaczone do sprzedaży. Duża działka jest w trakcie podziału geodezyjnego. Czy gdy będą wydzielone odrębne działki możliwa jest ich sprzedaż i przeniesienie własności od razu po podziale czy (...)

 • PIT dla dochodów z zagranicy

  Polak wykonuje w Polsce pracę na podstawie umowy o pracę zawartej z firmą zagraniczną z UE niemającą siedziby na terenie Polski. Od otrzymanego wynagrodzenia musi sam opłacić podatek do 20-tego. Symbol jakiego PIT-u powinien wpisać przy płatności podatku na przelewie i jaką roczną deklarację (...)

 • Odliczenie VAT z faktur za usługi długoterminowe

  Otrzymuję obecnie faktury za usługi długoterminowe, tj. np. za utrzymanie domeny internetowej za 2009 rok lub też za prenumeratę za kilka miesięcy 2009 roku z góry. Przy czym nie są to faktury zaliczkowe, gdyż płatność nie została jeszcze dokonana, faktury te mają określony jakiś termin (...)

Opinie prawne



Dzienniki urzędowe



 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 36 poz 405 z 2009-02-28

  decyzja nr OŁO-4210-4(3)/2009/333/IX/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 36 poz 404 z 2009-02-28

  uchwała nr XXXIV/378/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Konstantynowa Łódzkiego w obrębie geodezyjnym K-17, pomiędzy ulicami Warzywniczą, przedłużeniem ulicy Warzywniczej w kierunku północnym, Spółdzielczą, Łódzką i granicą administracyjną Miasta Konstantynowa Łódzkiego

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 35 poz 403 z 2009-02-28

  decyzja nr OŁO-4210-70(9)2008/219/VIII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Łęczycy i ustalenia okresu jej obowiązywania do dnia 31 marca 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 35 poz 402 z 2009-02-28

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ręczno przeprowadzonych w dniu 15 lutego 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 35 poz 401 z 2009-02-28

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieńsku przeprowadzonych w dniu 15 lutego 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 35 poz 400 z 2009-02-28

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dobryszycach przeprowadzonych w dniu 15 lutego 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 35 poz 399 z 2009-02-28

  uchwała nr XXXIV/367/2009 Rady Powiatu Łódzkiego-wschodniego z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni na 2009 rok

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 398 z 2009-02-28

  porozumienie nr .. Burmistrza Miasta Łowicz; Wójta Gminy Nieborów z dnia 2 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Łowicza a Gminą Nieborów w sprawie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 397 z 2009-02-28

  porozumienie nr .. Burmistrza Miasta Łowicz; Wójta Gminy Łyszkowice z dnia 2 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Łowicza a Gminą Łyszkowice w sprawie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy - dzieciom w wieku przedszkolnym wymagającym umieszczenia ich w przedszkolach prowadzonych przez Miasto,

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 396 z 2009-02-28

  porozumienie nr .. Burmistrza Miasta Łowicz; Wójta Gminy Łowicz z dnia 2 stycznia 2009r. . zawarte pomiędzy Gminą Miasta Łowicza a Gminą Łowicz w sprawie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy,

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 395 z 2009-02-28

  porozumienie nr .. Burmistrza Miasta Łowicz; Wójta Gminy Chąśno z dnia 2 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Łowicza a Gminą Chąśno w sprawie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałym na terenie Gminy,

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 394 z 2009-02-28

  porozumienie nr ... Zarządu Powiatu Brzezińskiego; Zarządu Powiatu Skierniewickiego z dnia 28 stycznia 2009r. z dnia 28 stycznia 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Skierniewickim a Powiatem Brzezińskim w sprawie jednoczesnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E Borysław - Słupia - Krosnowa,

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 393 z 2009-02-28

  uchwała nr XXII/240/2009 Rady Gminy Wodzierady z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/227/2008 Rady Gminy Wodzierady w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wodzierady oraz określenia rodzaju świadczeń a także warunków i sposobu ich przyznawania.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 392 z 2009-02-28

  uchwała nr XXII/239/2009 Rady Gminy Wodzierady z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 391 z 2009-02-28

  uchwała nr XXI/227/2008 Rady Gminy Wodzierady z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wodzierady oraz określenia rodzaju świadczeń a także warunków i sposobu ich przyznawania,

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 390 z 2009-02-28

  uchwała nr XLVIII/4/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Skierniewice Nr VII/11/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 389 z 2009-02-28

  uchwała nr XVIII/130/2008 Rady Gminy Rząśnia z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Rząśnia.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 388 z 2009-02-28

  uchwała nr XVIII/129/2008 Rady Gminy Rząśnia z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy?,

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 387 z 2009-02-28

  uchwała nr XXXIV/305/2008 Rady Miasta Łowicz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/118/2003 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Łowicza.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 386 z 2009-02-28

  zarządzenie nr 26/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dalików.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 385 z 2009-02-28

  zarządzenie nr 24/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Aleksandrowie w okręgu wyborczym Nr 11,

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 34 poz 384 z 2009-02-28

  rozporządzenie nr 2/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 r. w województwie łódzkim.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 33 poz 383 z 2009-02-28

  zarządzenie nr 3/2009 Starosty Łęczyckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego,miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 33 poz 382 z 2009-02-28

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/171/08 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców na rok 2009.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 33 poz 381 z 2009-02-28

  uchwała nr XXVII/171/08 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępst oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców na rok 2009.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 33 poz 380 z 2009-02-28

  uchwała nr XXIV/124/08 Rady Gminy Strzelce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zgórze - działki nr 40/3 i 38/3.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 33 poz 379 z 2009-02-28

  uchwała nr XXI/119/09 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiele Wielkie Nr XX/113/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 33 poz 378 z 2009-02-28

  uchwała nr XX/113/08 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2008r. . w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 33 poz 377 z 2009-02-28

  uchwała nr XXVIII/305/08 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Kleszczowie.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 33 poz 376 z 2009-02-28

  uchwała nr XXVIII/304/08 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego nr 33 poz 375 z 2009-02-28

  uchwała nr XX/110/08 Rady Gminy Będków z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Wykno, gmina Będków.

Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 263 z 2009

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 262 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 261 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 260 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

 • Dziennik Ustaw Poz. 259 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 258 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie

 • Dziennik Ustaw Poz. 257 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

 • Dziennik Ustaw Poz. 256 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

 • Dziennik Ustaw Poz. 255 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 254 z 2009

  Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 253 z 2009

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 176 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2009

  Sprostowanie do dyrektywy 1999/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 czerwca 1999 r. zmieniającej dyrektywę 89/398/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (  Dz.U. L 172 z 8.7.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 24, s. 50)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotyków i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5442 — E.ON Italia/MPE Energia) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5462 — Thomas Cook Group/Gold Medal International) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących m. in. z Republiki Korei: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła antydumpingowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 marca 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 87/404/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2009

  Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5411 — Johnson & Johnson Consumer France/Vania/Laboratoires Polive) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)