Korzystne rozwiązania w Polskim Ładzie

Parlament zakończył pracę nad nowelizacją 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin czeka na podpis prezydenta. Zostanie wprowadzony nowy instrument wsparcia dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, który rekompensuje zmniejszenie wpływów z PIT. Do ustawy o PIT przeniesiono treść rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Wyeliminowano niejasności co do możliwości złożenia PIT-2 w trakcie roku podatkowego.

Przyjęta ustawa wprowadza nowy instrument wsparcia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Aktywności. Przenosi też treść rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. (w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy) do ustawy o PIT. Ustawa potwierdza też, że oświadczenie PIT-2 można składać w trakcie roku oraz można je złożyć także w przypadku pobierania emerytury.

Porady prawne

Wsparcie z PFRON-u dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA) i Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) zostaną zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Rozwiązanie zagwarantuje środki na ZFRON i ZFA, a w konsekwencji umożliwi udzielanie koniecznego wsparcia w rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej niepełnosprawnym pracownikom, w tym niepracującym pracownikom tych zakładów. Ilość środków wpłacanych wprost na rachunki ZFRON i ZFA nie będzie zależna od rodzaju ani stopnia niepełnosprawności zatrudnionych. Rozwiązanie ochroni ponad 900 pracodawców, którzy zatrudniają ponad 100 tys. osób z niepełnosprawnościami. W 2022 r. PFRON będzie finansował wsparcie z własnych środków. Od 2023 r. będzie mógł otrzymać dotację z budżetu państwa na ten cel w wysokości do 150 mln zł.

Przeniesienie treści rozporządzenia do ustawy

Ustawa zakłada również przeniesienie do ustawy o PIT postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. Ustawowe ujęcie treści rozporządzenia zasadniczo nie zmienia jego postanowień. Zdecydowano się jednak poszerzyć katalog podatników, którzy mogą złożyć do płatnika rezygnację ze stosowania wobec nich przedłużonych terminów płatności zaliczek na podatek dochodowy. Taką rezygnację będą mogli założyć również podatnicy, u których płatnik uwzględnia kwotę wolną w zaliczkach na podatek.

PIT-2 w trakcie roku podatkowego

Płatnik będzie stosował zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również wtedy, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Ponadto oświadczenie PIT-2 może złożyć również emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. Oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać ponownie PIT-2.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika