Nadpłacone składki ZUS

Pytanie:

Płatnik zapłacił składki ZUS w wysokości zawyżonej. W związku z tym dokona korekty deklaracji. Czy nadpłacone składki ZUS może potrącić przy płatności składek z tytułu kolejnej deklaracji? Czy musi o tym pisemnie poinformować ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postępowanie w sprawie nadpłaty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych uregulowane zostało w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 6a w/w ustawy nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek.

Z cytowanego przepisu wynika, iż wniosek o stwierdzenie nadpłaty konieczny jest jedynie w przypadku, jeżeli płatnik żąda zwrotu składek. Jeżeli natomiast chce je zaliczyć na poczet zaległych bądź przyszłych składek - wniosek taki nie jest potrzebny.

W przypadku złożenia wniosku - składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli nie zostaną zwrócone w tym terminie, podlegają oprocentowaniu od dnia złożenia wniosku - w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych.

Należy również podkreślić, iż zwrotu nienależnie opłaconych składek nie można dochodzić, jeżeli od daty ich opłacenia upłynęło 10 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY