e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienie do lokalu socjalnego

Pytanie:

W przypadku, gdy sąd orzeknie o opuszczeniu lokalu przez lokatora, a jest to np. kobieta w ciąży lub osoba niepełnosprawna, gmina natomiast nie dysponuje lokalami zastępczymi - socjalnymi to czy poza okresem ochronnym można pozbyć się takiego lokatora?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienie do lokalu socjalnego

15.5.2003

Z mocy ustawy o ochronie lokatorów są nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego w przypadku orzeczenia równocześnie eksmisji wobec: 1) kobiety w ciąży, 2) małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, 3) obłożnie chorych, 4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, 5) bezrobotnych, 6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż orzeczenie eksmisji bez lokalu socjalnego dla takich osób jak kobieta w ciąży czy też osoba niepełnosprawna jest niemożliwe. Zabrania tego ustawa. Faktycznie to do gminy należy zapewnienie w takiej sytuacji lokalu socjalnego. Na podstawie tej samej co w/w ustawy gmina ma obowiązek wydzielić z zasobu mieszkaniowego część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ