Ustalenie siedziby dłużnika

Pytanie:

Mam firmę, która zalega mi z płatnością za fakturę od 6 miesięcy. W międzyczasie siedziba firmy uległa zmianie i ponaglenia polecone powracają do nas. Wiem gdzie mieszka właściciel tej firmy (adres zamieszkania). Jak mam zacząć procedurę prawną odzyskania pieniędzy? Gdzie mam iść i z kim rozmawiać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku, gdy aktualna siedziba firmy jest nieznana, możliwe jest uzyskanie informacji o aktualnej siedzibie podmiotu na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z tą ustawą, każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców (czyli spółek prawa handlowego), a poza tym każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioski o wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia lub o udzielenie innych informacji składa się w Centralnej Informacji lub jej oddziale na urzędowym formularzu. We wniosku należy określić rodzaj żądanego odpisu, wyciągu lub zaświadczenia i podać tylko jedną z następujących danych identyfikacyjnych: a) numer KRS, b) numer REGON, c) dokładne określenie firmy (nazwy). Podając jedną z tych danych, Centralna Informacja wydaje zaświadczenie, w którym zawarta jest m.in. informacja o aktualnej siedzibie firmy. Natomiast gdy dłużnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą informacja o siedzibie przedsiębiorstwa może być uzyskana z ewidencji działalności gospodarczej, która zawiera dane dotyczące przedsiebiorców i podobnie jak Krajowy Rejestr Sądowy, jest jawna. W przypadku, gdy dłużnik jest osobą fizyczną (przedsiebiorcą jednoosobowym, a nie spółką prawa handlowego), wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia może być wysłane na jego adres zamieszkania. Po uzyskaniu danych dotyczących aktualnej siedziby firmy, należy wezwać dłuznika do dobrowolnego spełnienia świadczenia, a w razie dalszej zwłoki w wykonaniu zobowiazania przez dłużnika, najprostszą i najbardziej efektywną formą wyegzekwowania długu jest wszczęcie postępowania nakazowego przeciw dłużnikowi. Postępowanie nakazowe jest postępowaniem znacznie szybszym i prostszym od zwykłego procesu cywilnego i skutkuje wydaniem nakazu zapłaty przeciw dłużnikowi. Sąd wydaje nakaz zapłaty np. na podstawie zaakceptowanego przez dłużnika rachunku (faktury).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY