Zwrot opłaty za kartę pojazdu

Pytanie:

4 lata temu zarejestrowałem samochód. Musiałem uiścić tzw. opłatę rejestracyjną w kwocie 500 zł. Obecnie słyszałem, że opłata ta wynosi ok. 75zł, a kwota 500 zł była pobierana niesłusznie. Prawnik z Urzędu Miasta odpowiedział mi, że nie uzyskam (nie mam szans) od Miasta (skarbu państwa) zwrotu różnicy pomiędzy opłatami. W między czasie samochód sprzedałem, lecz mam kopie dokumentów. Czy jest podstawa do zwrotu przez urząd przedmiotowej różnicy? Na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poruszona w pytaniu kwestia budzi wiele kontrowersji. Wyrok TK stwierdzający niekonstytucyjność przepisu rozporządzenia, przedłużył jego obowiązywanie do 1 maja 2006. Już jednak od 15 kwietnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące opłaty (nowe rozporządzenie).

Podstawowym pytaniem jest, czy aby uzyskać zwrot części opłaty za kartę pojazdu należy wznowić postępowanie administracyjne, czy też żądać odszkodowania na drodze cywilnej. Stwierdzenie niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego wydana została decyzja administracyjna jest szczególną podstawą wznowienia postępowania administracyjnego. Niestety dopuszczenie możliwości wznowienia postępowania na tej podstawie spotkało się z krytyką. Podstawowym problemem jest tutaj fakt, iż Trybunał Konstytucyjny utrzymał w mocy (na określony czas) niekonstytucyjny przepis. Ewentualne wznowienie postępowania skończyłoby się więc wydaniem decyzji tej samej treści.

Bardziej uzasadnioną drogą wydaje się w tym przypadku skierowanie do sądu cywilnego roszczenia na podstawie art. 417[1] przeciwko Skarbowi Państwa za szkodę spowodowaną wprowadzeniem przepisu niezgodnego z  92 i 217 Konstytucji. Szkodę taką zasadniczo poniosła osoba, która uiściła opłatę, a więc ona powinna wystąpić z roszczeniem. Warunkiem koniecznym do legitymacji czynnej w tym przypadku nie jest aktualne posiadania pojazdu, na który została uiszczona przedmiotowa opłata. Należy tylko wykazać, że taką opłatę strona uiściła i w związku z tym poniosła szkodę.

Należy jednak pamiętać, że roszczenie z tytułu odszkodowania przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W opisanym stanie faktycznym roszczenie przedawni się w kwietniu 2009 r., a w związku z tym do tego czasu należałoby wnieść pozew przeciwko Skarbowi Państwa, aby przerwać termin przedawnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy (...)

 • Ważne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

  Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do końca tego roku mogą bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty. Później (...)

 • Naprawa uszkodzonego pojazdu a wysokość odszkodowania

  Wcześniejsza naprawa pojazdu przez poszkodowanego, czy też przywrócenie podstawowych funkcji pojazdu nie powoduje zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności. - Tak przyjął w dniu 7 (...)

 • Jak dostać kartę parkingową?

  Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz parkować na tak zwanych kopertach? Sprawdź, jak uzyskać kartę parkingową. Dzięki karcie parkingowej możesz parkować na tak zwanych kopertach w (...)

 • Jak zarejestrować samochód kupiony za granicą?

  Zgodnie z art. 71 ust. 6 Prawa o ruchu drogowym, pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się (...)

NA SKÓTY