Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

Pytanie:

Otrzymałem z Wojskowej Komendy Uzupełnień wezwanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Czy po jego okazaniu zostanę automatycznie przeniesiony do rezerwy? Mam 24 lata. Jakie przepisy obecnie regulują kwestie związane ze służbą wojskową i statusem w tym zakresie absolwentów szkół wyższych?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

Zgodnie z art. 46 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej poborowych niepowołanych do zasadniczej służby wojskowej do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia cztery lata życia, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy.

W tym roku zatem, w którym poborowy ukończy lat 24 zostanie przeniesiony do rezerwy jeśli do tego czasu nie został powołany do służby. Warto wspomnieć, że wojskowi komendanci uzupełnień przeniosą do rezerwy do dnia 30 stycznia 2006 r. przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej lub przeszkolenia wojskowego poborowych będących absolwentami szkół wyższych przeznaczonymi do odbycia przeszkolenia wojskowego, którzy stali się absolwentami w 2005 r. lub wcześniej, o ile studia rozpoczęli przed rokiem akademickim 2002/2003.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Powszechny obowiązek obronny studentów i absolwentów - opinia prawna

Powszechny obowiązek obronny studentów i absolwentów - opinia prawna

Stan faktyczny Moja sprawa dotyczy możliwości powołania mnie do przeszkolenia wojskowego. Hronologicznie miały miejsce następujące zdarzenia: 1. marzec 2002 zakończenie studiów licencjackich 2. marzec 2002 rozpoczęcie studiów magisterskich 3. listopad 2002 wydanie decyzji WKU o odroczenie (...)

Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru

Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru

CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Obecnie porządek dziedziczenia w odniesieniu do gospodarstwa rolnego niczym nie różni się od dziedziczenia na zasadach ogólnych, gospodarstwo poczytuje się bowiem za integralną część spadku. Dawniej jednak gospodarstwo rolne wyłączane było z ogólnej masy spadkowej, w wyniku (...)

Projekt zmiany ustawy o obowiązku obrony RP

Projekt zmiany ustawy o obowiązku obrony RP

29 sierpnia 2002r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczpospolitej. Zgodnie z nowelizacją skrócona do 3 miesięcy została obowiązkowa służba wojskowa absolwentów szkół wyższych. Do przeszkolenia wojskowego absolwenci nie będą mogli zostać powołani po upływie (...)

Kto nas obroni?

Kto nas obroni?

Nowe strony dowództw Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej (...)

Projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19

Projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19

Skuteczność i bezpieczeństwo – rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 i zaprosił do szerokich konsultacji Rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. Do 12 grudnia każdy może zgłosić swoje uwagi do projektu. Z kolei 15 grudnia (...)

Wojsko wesprze policję w kryzysowych sytuacjach

Wojsko wesprze policję w kryzysowych sytuacjach

Od wczoraj obowiązuje nowa ustawa o środkach przymusu. Zmiany dotyczą między innymi bezpieczeństwa w sektorze publicznym. To oznacza, że wojsko będzie wspierać policję w kryzysowych sytuacjach, a nawet stosować materiały wybuchowe. Zgodnie z ustawą możliwe będzie użycie wojska do zapewnienia (...)

W sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko

W sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko: - Wystąpienie RPO do Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko - 16 lutego 2009 r.   Źródło: www.rpo.gov.pl  (...)

Od nowego roku podwyżki dla żołnierzy zawodowych

Od nowego roku podwyżki dla żołnierzy zawodowych

Prezydent RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych, przygotowane z inicjatywy Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.   Jakie podwyżki (...)

Do wojska powołać będzie można każdego

Do wojska powołać będzie można każdego

Premier podpisała rozporządzenie, na mocy którego wojsko może każdego powołać do armii. Chodzi głównie o kwestię szkoleń. Właśnie weszło ono w życie. Na jego mocy obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi mogą być objęci wszyscy, nawet ci którzy nigdy z armią nie mieli nic wspólnego. (...)

Poborowi gotowi płacić celem przyjęcia do wojska

Poborowi gotowi płacić celem przyjęcia do wojska

Gazeta przypomina, że jeszcze rok temu młodzi ludzie byli gotowi płacić za zaświadczenia, które pozwalały ominąć wojsko. Teraz sytuacja się zmieniła: zawieszenie poboru i wprowadzenie armii zawodowej powoduje, że wojsko staje się dużym graczem na rynku pracy.Gazeta.pl, 20.10.2008 (...)

Służba wojskowa studentów

Służba wojskowa studentów

  Obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej Obowiązek obrony kraju wynika z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie (...)

Terminy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Terminy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy o terminach na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych 30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były (...)

Ustawa o obronie Ojczyzny w Sejmie

Ustawa o obronie Ojczyzny w Sejmie

Ustawa o obronie Ojczyzny to nowa regulacja, która swym zakresem obejmie szeroko rozumiane kwestie zwiazane z obronnoscią, służbą wojskową, finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacją przez przedsiebiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP, ponadto reguluje (...)

NIK pozytywnie o naszych wojskach specjalnych

NIK pozytywnie o naszych wojskach specjalnych

NIK pozytywnie ocenia zdolność polskich wojsk specjalnych do prowadzenia działań operacyjnych. Izba zakończyła trwającą od maja do grudnia 2013 roku kontrolę wojsk specjalnych. NIK uważa, że wieloletnie działania, których celem było zbudowanie w Polsce profesjonalnych wojsk specjalnych, (...)

Konferencja naukowa z udziałem ministra Klicha

Konferencja naukowa z udziałem ministra Klicha

20.11. Warszawa. W czwartek, w Centrum PCC (ul. Kopernika 30, I piętro), odbyła się konferencja naukowa pt. „Siły Zbrojne RP wobec nowych wyzwań. Ku armii zawodowej", w której uczestniczył Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich oraz Sekretarz Stanu w MON Czesław Piątas. Podczas (...)

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia weteranów, m.in. dodatkowe uprawnienia dla poszkodowanych żołnierzy, większe dodatki finansowe, kompleksową opiekę medyczną i turnusy leczniczo-rehabilitacyjne, środki na kształcenie weteranów – to przewiduje przyjęty (...)

Zagraniczne misje Wojska Polskiego

Zagraniczne misje Wojska Polskiego

Wojsko Polskie od ponad 30 lat aktywnie uczestniczy w zagranicznych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych (prowadzonych przez ONZ, OBWE i NATO). Jest to istotny element udziału Polski w polityce międzynarodowej, a jednocześnie szansa na zdobycie doświadczenia przez polskich żołnierzy. W związku (...)

W sprawie planów zmniejszenia w 2009 roku budżetu na cele obronne poniżej 2%

W sprawie planów zmniejszenia w 2009 roku budżetu na cele obronne poniżej 2%

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie planów zmniejszenia w 2009 roku budżetu na cele obronne poniżej 2%. Oto treść tego wystąpienia:Uprzejmie informuję, że do Rzecznika napływają sygnały o planach Ministerstwa Finansów zmniejszenia w 2009 (...)

Wojsko policji na pomoc

Wojsko policji na pomoc

W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, gdy działania policji okażą się niewystarczające, można użyć pododdziałów sił zbrojnych - stanowi wchodząca dziś w życie zmieniona ustawa o policji i powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczas wojsko w sytuacjach (...)

Kto nas obroni?

Kto nas obroni?

Nowe strony dowództw Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej (...)

Projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19

Projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19

Skuteczność i bezpieczeństwo – rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 i zaprosił do szerokich konsultacji Rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. Do 12 grudnia każdy może zgłosić swoje uwagi do projektu. Z kolei 15 grudnia (...)

Wojsko wesprze policję w kryzysowych sytuacjach

Wojsko wesprze policję w kryzysowych sytuacjach

Od wczoraj obowiązuje nowa ustawa o środkach przymusu. Zmiany dotyczą między innymi bezpieczeństwa w sektorze publicznym. To oznacza, że wojsko będzie wspierać policję w kryzysowych sytuacjach, a nawet stosować materiały wybuchowe. Zgodnie z ustawą możliwe będzie użycie wojska do zapewnienia (...)

W sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko

W sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko: - Wystąpienie RPO do Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko - 16 lutego 2009 r.   Źródło: www.rpo.gov.pl  (...)

Od nowego roku podwyżki dla żołnierzy zawodowych

Od nowego roku podwyżki dla żołnierzy zawodowych

Prezydent RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych, przygotowane z inicjatywy Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.   Jakie podwyżki (...)

Do wojska powołać będzie można każdego

Do wojska powołać będzie można każdego

Premier podpisała rozporządzenie, na mocy którego wojsko może każdego powołać do armii. Chodzi głównie o kwestię szkoleń. Właśnie weszło ono w życie. Na jego mocy obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi mogą być objęci wszyscy, nawet ci którzy nigdy z armią nie mieli nic wspólnego. (...)

Poborowi gotowi płacić celem przyjęcia do wojska

Poborowi gotowi płacić celem przyjęcia do wojska

Gazeta przypomina, że jeszcze rok temu młodzi ludzie byli gotowi płacić za zaświadczenia, które pozwalały ominąć wojsko. Teraz sytuacja się zmieniła: zawieszenie poboru i wprowadzenie armii zawodowej powoduje, że wojsko staje się dużym graczem na rynku pracy.Gazeta.pl, 20.10.2008 (...)

Służba wojskowa studentów

Służba wojskowa studentów

  Obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej Obowiązek obrony kraju wynika z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie (...)

Terminy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Terminy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy o terminach na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych 30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były (...)

Ustawa o obronie Ojczyzny w Sejmie

Ustawa o obronie Ojczyzny w Sejmie

Ustawa o obronie Ojczyzny to nowa regulacja, która swym zakresem obejmie szeroko rozumiane kwestie zwiazane z obronnoscią, służbą wojskową, finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacją przez przedsiebiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP, ponadto reguluje (...)

NIK pozytywnie o naszych wojskach specjalnych

NIK pozytywnie o naszych wojskach specjalnych

NIK pozytywnie ocenia zdolność polskich wojsk specjalnych do prowadzenia działań operacyjnych. Izba zakończyła trwającą od maja do grudnia 2013 roku kontrolę wojsk specjalnych. NIK uważa, że wieloletnie działania, których celem było zbudowanie w Polsce profesjonalnych wojsk specjalnych, (...)

Konferencja naukowa z udziałem ministra Klicha

Konferencja naukowa z udziałem ministra Klicha

20.11. Warszawa. W czwartek, w Centrum PCC (ul. Kopernika 30, I piętro), odbyła się konferencja naukowa pt. „Siły Zbrojne RP wobec nowych wyzwań. Ku armii zawodowej", w której uczestniczył Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich oraz Sekretarz Stanu w MON Czesław Piątas. Podczas (...)

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia weteranów, m.in. dodatkowe uprawnienia dla poszkodowanych żołnierzy, większe dodatki finansowe, kompleksową opiekę medyczną i turnusy leczniczo-rehabilitacyjne, środki na kształcenie weteranów – to przewiduje przyjęty (...)

Zagraniczne misje Wojska Polskiego

Zagraniczne misje Wojska Polskiego

Wojsko Polskie od ponad 30 lat aktywnie uczestniczy w zagranicznych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych (prowadzonych przez ONZ, OBWE i NATO). Jest to istotny element udziału Polski w polityce międzynarodowej, a jednocześnie szansa na zdobycie doświadczenia przez polskich żołnierzy. W związku (...)

W sprawie planów zmniejszenia w 2009 roku budżetu na cele obronne poniżej 2%

W sprawie planów zmniejszenia w 2009 roku budżetu na cele obronne poniżej 2%

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie planów zmniejszenia w 2009 roku budżetu na cele obronne poniżej 2%. Oto treść tego wystąpienia:Uprzejmie informuję, że do Rzecznika napływają sygnały o planach Ministerstwa Finansów zmniejszenia w 2009 (...)

Wojsko policji na pomoc

Wojsko policji na pomoc

W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, gdy działania policji okażą się niewystarczające, można użyć pododdziałów sił zbrojnych - stanowi wchodząca dziś w życie zmieniona ustawa o policji i powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczas wojsko w sytuacjach (...)

Wojsko się zareklamuje

Wojsko się zareklamuje

Wojsko zmaga się z dramatycznym odpływem specjalistów. Nawet elitarne jednostki nie mogą skompletować kadry. Powodem są niskie wynagrodzenia. 3,3 tys. zł to za mało, żeby w służbie zatrzymać komandosa. (...) - Jeszcze niedawno było tylu kandydatów do zawodowej służby w wojsku, że mogliśmy (...)

Wojsko płaci odszkodowanie za falę

Wojsko płaci odszkodowanie za falę

Były żołnierz służby zasadniczej dostanie blisko 140 tys. zł zadośćuczynienia od sprawcy uszkodzenia ciała oraz od jednostki wojskowej, która nie zapewniła bezpieczeństwa służby. Do zdarzenia doszło w 2006 roku w Lublinie na terenie kompanii zmechanizowanej – czytamy na łamach (...)

W ostateczności budować będzie wojsko

W ostateczności budować będzie wojsko

Ministerstwo Transportu chce, by żołnierze służby zasadniczej zdobywali w wojsku kwalifikacje do pracy na budowach. (...) Rzeczniczka podkreśliła, że pomysł nie dotyczy kierowania żołnierzy ze służby zasadniczej na place budów. - Wojsko może być skierowane do robót budowlanych tylko w (...)

Projekt zmian w wojsku

Projekt zmian w wojsku

Internetowe wydanie "Gazety Prawnej" odnosi się do projektu reform w armii. Wojsko stara się w ten sposób wybrać najlepszych spośród licznych kandydatów do służby. Jest to jednocześnie efekt profesjonalizacji armii, która w czasie powszechnej służby starała się (...)

Rekrut pilnie poszukiwany.

Rekrut pilnie poszukiwany.

Rekrut pilnie poszukiwany.   Minister obrony Bogdan Klich pod koniec stycznia ma powitać w armii pierwszych żołnierzy, którzy zostaną powołani do służby zawodowej z korpusu Narodowych Sił Rezerwowych – podaje na swoich stronach Rzeczpospolita.   Ze względu na chroniczny (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przeniesienie do rezerwy po ukończeniu studiów

Przeniesienie do rezerwy po ukończeniu studiów

Urodziłem się w roku 2.3.1980r. 18.6.1999 r. stawiłem się do poboru i otrzymałem książeczkę wojskową. Na pierwszej komisji otrzymałem kategorię B na 12 m-cy. Po tym czasie komisja przyznała (...)

Przeniesienie do rezerwy

Przeniesienie do rezerwy

Na mocy orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej z 4.03.2002 roku poborowy otrzymał kategorię A, Powiatowa Komisja Poborowa uznała zdolność do służby wojskowej, jednakże na mocy decyzji z 4.03.2002 (...)

Wypadek w wojsku a zadośćuczynienie

Wypadek w wojsku a zadośćuczynienie

Mój mąż został powołany do służby wojskowej. Transport do koszar został zorganizowany przez Wojsko Polskie. Podczas transportu miał miejsce wypadek drogowy, w którym zginął mój mąż. Czy (...)

Osobowość jednostki wojskowej

Osobowość jednostki wojskowej

Czy jednostka wojskowa ma osobowość prawną (brygada). Jeśli nie - to kto ją reprezentuje jako osoba prawna? Przeciwko komu powinna się kierować pozew o roszczenie przeciwko takiej jednostce (brygada)? (...)

Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku? Czy pełnienie (...)

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Emeryt wojskowy z III grupą inwalidzką chce otworzyć nową działalność gospodarczą. Obecnie jest na wcześniejszej emeryturze, więc brakuje mu pełnej wysługi lat. Czy emeryt wojskowy (na wcześniejszej (...)

Umowa o pracę a powołanie do wojska

Umowa o pracę a powołanie do wojska

Mam umowę o pracę na 2 lata a dostałem wezwanie do wojska na 01.08.2006 na 9 miesięcy. Czy jak wrócę z wojska to pracodawca ma obowiązek mnie znów przyjąć do pracy? Osoba powołana do odbycia (...)

Wezwanie pracownika na szkolenie wojskowe

Wezwanie pracownika na szkolenie wojskowe

Pracownik dostał wezwanie do wojska na 4 dni. Czy odliczyć z urlopu? Co z wynagrodzeniem? Urlop wykorzystany w połowie. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego (...)

Zwolnienie od służby wojskowej

Zwolnienie od służby wojskowej

Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo rolne). Kwestie dotyczące (...)

Służba wojskowa po studiach licencjackich

Służba wojskowa po studiach licencjackich

Czy jestem zobowiązany do odbycia służby wojskowej (przeszkolenia) ? W czerwcu 2000 r. ukończyłem studia wyższe zawodowe (licencjat). Proszę o podanie podstawy prawnej. W naszym kraju istnieje ustawowy (...)

Służba wojskowa a urlop w zakładzie pracy

Służba wojskowa a urlop w zakładzie pracy

Pracownik posiada wymiar urlopu 20 dni. Z dniem 1 lutego 2008 roku został powołany do wojska na 9 miesięcy do odbycia służby wojskowej. Z dniem 20 października złożył pracodawcy wniosek z prośbą (...)

Uchylanie się od służby wojskowej

Uchylanie się od służby wojskowej

Syn siostry był na komisji wojskowej i dostał kategorie stwierdzającą, że jest w pełni zdolny do odbycia służby wojskowej. Obecnie ma 24 lata, nie uczy sie, od pewnego czasu przychodzą mu listy (...)

Powrót pracownika z wojska a wymiar urlopu i BHP

Powrót pracownika z wojska a wymiar urlopu i BHP

Zatrudniam pracownika na umowę o pracę od 2002 r. na czas nieokreślony. Otrzymał kartę powołania do służby wojskowej na 9 miesięcy od 19.05.2007 r., w karcie jest tylko dzień stawienia się i (...)

Służba wojskowa a urlop bezpłatny

Służba wojskowa a urlop bezpłatny

Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. do 09.02.2008 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca pracownik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

Powołanie pracownika do służby wojskowej

Powołanie pracownika do służby wojskowej

Pracownik otrzymał kartę powołania do służby wojskowej na dzień 9.05.2007 r., na okres 9 miesięcy. Wymiar jego urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni. Za rok 2007 nie wykorzystał żadnego dnia urlopu. (...)

Wypadek w wojsku a zadośćuczynienie

Wypadek w wojsku a zadośćuczynienie

Mój mąż został powołany do służby wojskowej. Transport do koszar został zorganizowany przez Wojsko Polskie. Podczas transportu miał miejsce wypadek drogowy, w którym zginął mój mąż. Czy (...)

Osobowość jednostki wojskowej

Osobowość jednostki wojskowej

Czy jednostka wojskowa ma osobowość prawną (brygada). Jeśli nie - to kto ją reprezentuje jako osoba prawna? Przeciwko komu powinna się kierować pozew o roszczenie przeciwko takiej jednostce (brygada)? (...)

Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku? Czy pełnienie (...)

Przeniesienie do rezerwy

Przeniesienie do rezerwy

Na mocy orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej z 4.03.2002 roku poborowy otrzymał kategorię A, Powiatowa Komisja Poborowa uznała zdolność do służby wojskowej, jednakże na mocy decyzji z 4.03.2002 (...)

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Emeryt wojskowy z III grupą inwalidzką chce otworzyć nową działalność gospodarczą. Obecnie jest na wcześniejszej emeryturze, więc brakuje mu pełnej wysługi lat. Czy emeryt wojskowy (na wcześniejszej (...)

Umowa o pracę a powołanie do wojska

Umowa o pracę a powołanie do wojska

Mam umowę o pracę na 2 lata a dostałem wezwanie do wojska na 01.08.2006 na 9 miesięcy. Czy jak wrócę z wojska to pracodawca ma obowiązek mnie znów przyjąć do pracy? Osoba powołana do odbycia (...)

Wezwanie pracownika na szkolenie wojskowe

Wezwanie pracownika na szkolenie wojskowe

Pracownik dostał wezwanie do wojska na 4 dni. Czy odliczyć z urlopu? Co z wynagrodzeniem? Urlop wykorzystany w połowie. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego (...)

Zwolnienie od służby wojskowej

Zwolnienie od służby wojskowej

Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo rolne). Kwestie dotyczące (...)

Służba wojskowa po studiach licencjackich

Służba wojskowa po studiach licencjackich

Czy jestem zobowiązany do odbycia służby wojskowej (przeszkolenia) ? W czerwcu 2000 r. ukończyłem studia wyższe zawodowe (licencjat). Proszę o podanie podstawy prawnej. W naszym kraju istnieje ustawowy (...)

Służba wojskowa a urlop w zakładzie pracy

Służba wojskowa a urlop w zakładzie pracy

Pracownik posiada wymiar urlopu 20 dni. Z dniem 1 lutego 2008 roku został powołany do wojska na 9 miesięcy do odbycia służby wojskowej. Z dniem 20 października złożył pracodawcy wniosek z prośbą (...)

Uchylanie się od służby wojskowej

Uchylanie się od służby wojskowej

Syn siostry był na komisji wojskowej i dostał kategorie stwierdzającą, że jest w pełni zdolny do odbycia służby wojskowej. Obecnie ma 24 lata, nie uczy sie, od pewnego czasu przychodzą mu listy (...)

Powrót pracownika z wojska a wymiar urlopu i BHP

Powrót pracownika z wojska a wymiar urlopu i BHP

Zatrudniam pracownika na umowę o pracę od 2002 r. na czas nieokreślony. Otrzymał kartę powołania do służby wojskowej na 9 miesięcy od 19.05.2007 r., w karcie jest tylko dzień stawienia się i (...)

Służba wojskowa a urlop bezpłatny

Służba wojskowa a urlop bezpłatny

Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. do 09.02.2008 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca pracownik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

Powołanie pracownika do służby wojskowej

Powołanie pracownika do służby wojskowej

Pracownik otrzymał kartę powołania do służby wojskowej na dzień 9.05.2007 r., na okres 9 miesięcy. Wymiar jego urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni. Za rok 2007 nie wykorzystał żadnego dnia urlopu. (...)

Przeniesienie do rezerwy przez WKU

Przeniesienie do rezerwy przez WKU

W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę powtórek semestrów. W związku (...)

FORUM PRAWNE

Wojsko

Wojsko Witam, Jakiś czas temu dostałem list do stawienia się w WKU, nie stawiłem się, później otrzymałem polecony chyba on nich ale nie odebrałem. Co mi teraz grozi?

Obowiązek służby wojskowej

Obowiązek służby wojskowej Mam problem: kończę studia i chcą mnie powołać do "służby ojczyźnie". Skończyłem technikum elektroniczne, a oni podobno potrzebują fachowców w tej dziedzinie, (...)

Czy wojsko jeszcze ściga?

Czy wojsko jeszcze ściga? Witam, mieszkam w Anglii od kilku lat. Wyjechałem tam, bo wojsko chciało mnie wcielić. Czy teraz spokojnie mogę wrócić i bez konsekwencji żyć w Polsce?

Żona w ciąży niepracuje, mieszkanie a wojsko

Żona w ciąży niepracuje, mieszkanie a wojsko No właśnie czy mogą mnie wziąźć do wojska?? Żona w 2 miesiącu, nie pracuje, mamy świeżo wyremontowane mieszkanie. Czy wojsko bedzie je opłacać (...)

Trwałe uchylanie sie od sluzby wojskowej

Trwałe uchylanie sie od sluzby wojskowej Mam prosbe. Moj chlopak zostal wczoraj zabrany przez policje na komisariat, a pozniej do aresztu sledczego i z tego co wiem dzis go mieli przewiezc do zakladu (...)

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

WOJSKO a DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - BARDZO PILNE !!!!!!!!!!!!!

WOJSKO a DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - BARDZO PILNE !!!!!!!!!!!!! Witam , mam problem dotyczący wojska. Mam 24lata i od 18miesięcy prowadzę działaność gospodarczą. dwa dnie temu dostałem z WKU wezwanie (...)

Wojsko! Jeżeli wymelduje się z pobytu stałego, co mi grozi....

Wojsko! Jeżeli wymelduje się z pobytu stałego, co mi grozi.... Czy grozi mi jakieś postępowanie karne za uchylanie się od obowiązku służby wojskowej?? Czy jeżeli wyjadę za granice i wymelduje (...)

prawo okreslajace wyplate pieniedzy przez wojsko dla ojca dziecka w sluzbie zasa

prawo okreslajace wyplate pieniedzy przez wojsko dla ojca dziecka w sluzbie zasa Witam! Mam pytanie. Czy pieniadze otrzymywane przez ojca dziecka niebedacego w stanie malzenskim od wojska podczas zasadniczej (...)

WOJSKO P R O S Z Ę P I L N E - RESTRUKTURYZACJA - ZWOLNIENIE

WOJSKO P R O S Z Ę P I L N E - RESTRUKTURYZACJA - ZWOLNIENIE Nie jetem pierwszy , ani ostatni który ma ten problem z armią .Może ktoś wie i umie wyjaśnic, może doradzić . 1. jak interpretowany (...)

Wojsko

Wojsko Witam, Jakiś czas temu dostałem list do stawienia się w WKU, nie stawiłem się, później otrzymałem polecony chyba on nich ale nie odebrałem. Co mi teraz grozi?

Obowiązek służby wojskowej

Obowiązek służby wojskowej Mam problem: kończę studia i chcą mnie powołać do "służby ojczyźnie". Skończyłem technikum elektroniczne, a oni podobno potrzebują fachowców w tej dziedzinie, (...)

Czy wojsko jeszcze ściga?

Czy wojsko jeszcze ściga? Witam, mieszkam w Anglii od kilku lat. Wyjechałem tam, bo wojsko chciało mnie wcielić. Czy teraz spokojnie mogę wrócić i bez konsekwencji żyć w Polsce?

Żona w ciąży niepracuje, mieszkanie a wojsko

Żona w ciąży niepracuje, mieszkanie a wojsko No właśnie czy mogą mnie wziąźć do wojska?? Żona w 2 miesiącu, nie pracuje, mamy świeżo wyremontowane mieszkanie. Czy wojsko bedzie je opłacać (...)

Trwałe uchylanie sie od sluzby wojskowej

Trwałe uchylanie sie od sluzby wojskowej Mam prosbe. Moj chlopak zostal wczoraj zabrany przez policje na komisariat, a pozniej do aresztu sledczego i z tego co wiem dzis go mieli przewiezc do zakladu (...)

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

WOJSKO a DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - BARDZO PILNE !!!!!!!!!!!!!

WOJSKO a DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - BARDZO PILNE !!!!!!!!!!!!! Witam , mam problem dotyczący wojska. Mam 24lata i od 18miesięcy prowadzę działaność gospodarczą. dwa dnie temu dostałem z WKU wezwanie (...)

Wojsko! Jeżeli wymelduje się z pobytu stałego, co mi grozi....

Wojsko! Jeżeli wymelduje się z pobytu stałego, co mi grozi.... Czy grozi mi jakieś postępowanie karne za uchylanie się od obowiązku służby wojskowej?? Czy jeżeli wyjadę za granice i wymelduje (...)

prawo okreslajace wyplate pieniedzy przez wojsko dla ojca dziecka w sluzbie zasa

prawo okreslajace wyplate pieniedzy przez wojsko dla ojca dziecka w sluzbie zasa Witam! Mam pytanie. Czy pieniadze otrzymywane przez ojca dziecka niebedacego w stanie malzenskim od wojska podczas zasadniczej (...)

WOJSKO P R O S Z Ę P I L N E - RESTRUKTURYZACJA - ZWOLNIENIE

WOJSKO P R O S Z Ę P I L N E - RESTRUKTURYZACJA - ZWOLNIENIE Nie jetem pierwszy , ani ostatni który ma ten problem z armią .Może ktoś wie i umie wyjaśnic, może doradzić . 1. jak interpretowany (...)

Karygodne orzeczenie Sądu

Karygodne orzeczenie Sądu Szanowni Państwo zwracam się o pomoc gdyż w tym kraju to już nie można wytrzymać mianowicie jestem inwalidą wojskowym ze znacznym stopniem niepełnosprawności w skrócie (...)

Porady prawne