Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby

Pytanie:

"Przedsiębiorca składa pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Podstawą uwierzytelniającą żądane roszczenie jest faktura VAT. Po wystawieniu faktury przedsiębiorca zmienił adres swojej siedziby, tak że obecny adres prowadzenia działalności jest inny niż ten jaki widnieje na fakturze. Czy w pozwie, jako siedziba pozwanego powinien być wskazany adres pierwotnej siedziby (tej na który jest wystawiona faktura) czy może adres obecnej działalności dłużnika?"

Odpowiedź prawnika: Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby

W pozwie należy podać nowy, aktualny adres pozwanego. Natomiast w uzasadnieniu można wskazać, że pozwany w międzyczasie zmienił adres. By całkowicie usunąć wątpliwość co do tożsamości podmiotu pozwanego z podmiotem wskazanym w pozwie, można dołączyć do pozwu pełny odpis z KRS (o ile mamy do czynienia z podmiotem wpisanym do KRS), w którym została wskazana zarówno aktualna jak i poprzednia siedziba pozwanego podmiotu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika