Akcyza od samochodów specjalnych

Pytanie:

"Importuję samochody pożarnicze do kraju z terenu Unii Europejskiej. Jakie wozy importowane nie podlegają akcyzie, a ściślej mówiąc, czy wszystkie wozy specjalne, pożarnicze nie podlegają akcyzie. Czy i jakie wozy specjalistyczne nie podlegają akcyzie? Co grozi mi za spóźnienie w opłacie w akcyzie i ile czasu mam na opłacanie akcyzy od momentu sprowadzenia (a może zakupu pojazdu) do kraju?"

Odpowiedź prawnika: Akcyza od samochodów specjalnych

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju oraz importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Jak stanowi art. 81 ust. 1 ustawy, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane:

  1. po przywozie na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego;
  2. dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju.

Zatem w przypadku sprowadzania samochodów z terenu Unii Europejskiej akcyzie podlegają tylko samochody osobowe (PKWiU 34.10.2, CN 8703 ), tj. pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi (według poz. 59 załącznika do ustawy). Akcyzie nie podlegają samochody ciężarowe, a takimi na ogół są np. samochody pożarnicze.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika