Akt notarialny przed notariuszem za granicą

Pytanie:

Właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce sprzedaje udziały oraz nieruchomość podmiotowi belgijskiemu. Czy skuteczna będzie sprzedaż udziałów w tej spółce przed belgijskim notariuszem? Czy skuteczna będzie sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Polsce przed belgijskim notariuszem?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.10.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Akt notarialny przed notariuszem za granicą

Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności. Wystarcza jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana. Jak stwierdził SN w postanowieniu z dnia 8 stycznia 2004 r.  I CK 39/2003 sporządzona za granicą w formie przewidzianej przez prawo miejscowe umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce stanowi podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej.

Podobnie rzecz się ma ze sprzedażą udziałów w spółce.

Co do nieruchomości, należy jednak zastrzec, iż zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przed belgijskim notariuszem nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem nabycia:

 1. nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej; 
 2. drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego w okresach określonych powyżej w przypadku:

 1. nabycia nieruchomości rolnych położonych:
  • w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim - po upływie 7 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną, jeżeli przez ten okres osobiście prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim - po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną, jeżeli przez ten okres osobiście prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalne zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nabycia drugiego domu: 
  • jeżeli nabywca legalnie, nieprzerwanie zamieszkuje co najmniej 4 lata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 •  
  • w celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wiza do polski dla męża obcokrajowca

8.6.2010 przez: scherii

APARTYDA czyli BEZPAŃSTWOWIEC

29.1.2007 przez: -

Jak "wydostać" się z Polski

15.9.2006 przez: kasiator