Brak dowodu osobistego a zakup nieruchomości

Pytanie:

Czy osoba z obywatelstwem niemieckim i polskim, nieposiadająca ani dowodu osobistego, ani paszportu polskiego, zamieszkała w Niemczech, może kupić dom jednorodzinny w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak dowodu osobistego a zakup nieruchomości

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przewidziane w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 2004, nr 167, poz. 1758) ustanawia ograniczenia jedynie w stosunku do osób nie będących obywatelami polskimi. Osoba posiadająca polskie obywatelstwo jest obywatelem polskim i ma prawo nabywania nieruchomości tak jak obywatel polski (osoby posiadające podwójne obywatelstwo - polskie i obce - są traktowane jako obywatele polscy). Fakt nieposiadania dokumentu tożsamości w postaci, czy to dowodu osobistego, czy to paszportu, nie pozbawia obywatelstwa. Będzie to jednak stanowiło utrudnienie w zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości. Zakupu nieruchomości bowiem nie można bowiem dokonać inaczej, niż w formie aktu notarialnego. Przed notariuszem trzeba sie jednak w jakiś sposób wykazać swoją tożsamość (np. poprzez okazanie dowodu lub paszportu), co wynika z art. 85 § 1 ustawy - Prawo o notariacie. Ponadto, w tym konkretnym przypadku należy również wykazać również fakt posiadania obywatelstwa polskiego, co uprawnia do nabycia nieruchomości bez ograniczeń dotyczących cudzoziemców.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne