Cechy umowy użyczenia

Pytanie:

Czym charakteryzuje się umowa użyczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Cechy umowy użyczenia

Umowa użyczenia zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego polega na tym, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Przy czym jak wskazał Sąd Najwyższy „Pieniądze, jako środek płatniczy, nie mogą być przedmiotem umowy użyczenia (art. 710 kc)”1. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (art. 713 k.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa ze szkołą policealną

29.9.2020 przez: gautz94

Umowa kupna sprzedaży

18.7.2019 przez: luks315

Żle wykonana usługa firmy Tynkarskiej!!!

29.3.2019 przez: bassice2