Cofnięcie zgody na uzgodnioną karę

Pytanie:

"Zostałem oskarżony o przestępstwo - chodzi o pobicie. Po zakończeniu śledztwa prokurator zapoznał mnie z aktami sprawy i zaproponował ugodę. Zgodziłem się na nią i ustaliliśmy karę w wysokości 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W związku z tym, że teraz otrzymałem wezwanie do sadu to zakładam, że zawarta ugoda musi znaleźć akceptację sądu. Problem jednak w tym, że obawiam po spokojnym przemyśleniu sprawy uważam, że decyzję o ugodzie podjąłem zbyt pochopnie. Teraz wiem, że większość materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuratora nie jest prawdą i mogę przedstawić stosownych świadków i dowody. Czy w takiej sytuacji mogę odstąpić od zawartej ugody i czy grożą mi za to jakieś konsekwencje? Jeśli mogę odstąpić od tej ugody, to w jakim terminie, kogo i w jakieś formie mam powiadomić? Czy na tym etapie sprawy mogę zgłaszać świadków i przedstawiać dowody?"

Odpowiedź prawnika: Cofnięcie zgody na uzgodnioną karę

Prawdopodobnie chodzi tu o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (nie jest to właściwie "ugoda") na podstawie art. 335 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tym przepisem prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności.

Jak wynika z przepisu, wydanie wyroku skazującego w trybie tego artykułu wymaga zgody oskarżonego. Zgoda udzielona w postępowaniu przygotowawczym może być później cofnięta. Nie grożą za to oskarżonemu żadne konsekwencje - po prostu zostanie wyznaczona "zwykła" rozprawa. O cofnięciu zgody powinien Pan poinformować sąd. Zostanie Pan powiadomiony o posiedzeniu sądu, na którym będzie rozpatrywany wniosek prokuratora i na którym będzie Pan mógł oświadczyć, iż cofa zgodę. Zgodę można cofnąć do wydania wyroku przez sąd. O cofnięciu zgody można także poinformować sąd pismem procesowym, ale dla pewności należy stawić się na posiedzenie.

Przed rozprawą może Pan - w piśmie procesowym - zgłaszać wnioski dowodowe, w tym wnioski o przesłuchanie świadków.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika