Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

Pytanie:

Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.1.2002

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

Ustawa o fundacjach stanowi, że zmiany dokonywane w statutach tych organizacji wymagają ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Interpretacja tego przepisu pozwala na przyjęcie tezy, iż zmieniony statut obowiązuje od momentu dokonania jego wpisu do wspomnianego rejestru. Wynika to również z interpretacji podobnych przepisów zawartych w ustawie o stowarzyszeniach, gdzie o zmianie statutu zarząd stowarzyszenia ma obowiązek zawiadomić sąd rejestrowy. Istniejące w tej materii orzecznictwo sądowe dotyczące dokonywanych zmian w statutach, w przypadku stowarzyszeń wskazuje, iż pomimo zawarcia w ustawie zwrotu "zawiadamia" wpis ma charakter wpisu konstytutywnego, a nie deklaratoryjnego. Wynikają więc z tego konsekwencji polegające na tym, iż wszelkie zmiany w statucie obowiązują od momentu ich ujawnienia w odpowiedni rejestrze. Bardziej kategoryczne stwierdzenie, którym jest słowo "wymaga", zawarte w ustawie o fundacjach wskazuje, iż wpis do rejestru ma charakter konstytutywny i z tym momentem obowiązują postanowienia zawarte w zmienionym statucie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kiedy aktualizacja KRS ?

20.2.2015 przez: arrr

Zmiana zarządu spółki.

13.11.2013 przez: damian6j

spółka jawna zawieszenie 3 lata

24.9.2013 przez: rambo11

Śmierć Prezesa sp.z.o.o.

12.3.2013 przez: Alina1955