Czy mogę ustanowić służebność przesyłu za pomocą umowy?

Pytanie:

Czy mogę ustanowić służebność przesyłu za pomocą umowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy mogę ustanowić służebność przesyłu za pomocą umowy?

Podstawowym sposobem ustanowienia służebności przesyłu jest umowa między właścicielem nieruchomości i przedsiębiorcą. Właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Jeżeli któraś ze stron odmawia zawarcia umowy, to służebność przesyłu może być na żądanie przedsiębiorcy ustanowiona przez sąd, za odpowiednim wynagrodzeniem, w postępowaniu nieprocesowym, podobnie jak służebność drogi koniecznej. Wynagrodzenie (miesięczne albo roczne) ustala się w sposób analogiczny do odszkodowania, o którym mowa powyżej.
Porady prawne
Wobec powyższego winien Pan skierować do zakładu energetycznego propozycję zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne