Definicja działalności gospodarczej według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Pytanie:

W jaki sposób ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje działalność gospodarczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja działalności gospodarczej według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ustawy o VAT jest bardzo szeroka, obejmuje ona bowiem wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne