Definicja gospodarstwa rolnego według Kodeksu cywilnego

Pytanie:

Czym jest gospodarstwo rolne według polskiego prawa, czy istnieje jakaś definicja jego?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja gospodarstwa rolnego według Kodeksu cywilnego

Gospodarstwo rolne jest rozumiane w polskim systemie prawnym przedmiotowo-funkcjonalnie. Zgodnie bowiem z art. 553 Kodeksu cywilnego ( dalej k.c. ) za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Z jednej strony  bowiem niezbędnym składnikiem gospodarstwa rolnego są grunty rolne (a więc, zgodnie z art.
Porady prawne
46 z ind. 1 k.c. grunty, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej), z drugiej strony wszystkie wymienione w art. 553 przedmioty i prawa, i obowiązki muszą, przynajmniej potencjalnie, stanowić zorganizowaną całość gospodarczą (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 maja 1997 r., sygn. akt II CKN 197/97 LexPolonica nr 324488). 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne