Dni wolne od pracy a zachowanie terminu

Pytanie:

Otrzymałam 29-04-2003 wypowiedzenie warunków umowy o pracę. Mam 7 dni na wniesienie odwołania do Sądu Pracy, ale w tych 7 dniach jest długi weekend, czy okres ten przedłuża się?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dni wolne od pracy a zachowanie terminu

Zgodnie z Art. 264 kodeksu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy. Termin taki biegnie od dnia następnego po zajściu zdarzenia. Jeżeli zatem otrzymamy wypowiedzenie 1, to termin siedmiodniowy upływa 8. Nie ma znaczenia czy dni objęte terminem są wolne od pracy czy nie. Istotnym jest jednak fakt, że jeżeli ostatnim dniem terminu jest dzień wolny ustawowo od pracy, to termin upływa dnia następnego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne