Dodatkowe ubezpieczenie dla kierowcy

Pytanie:

Jestem kierowcą w publicznym zakładzie pracy. Samochody posiadają jedynie ubezpieczenie OC. Pracodawca nakazał wszystkim kierującym a nawet dysponentom ubezpieczyć się dodatkowo w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych podczas kolizji lub wypadku. Jaki przepis prawny reguluje takie postępowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dodatkowe ubezpieczenie dla kierowcy

W obecnie obowiązujących przepisach prawnych brak jest regulacji, które przyznawałyby pracodawcy uprawnienie do żądania od pracowników korzystających z pojazdów mechanicznych, będących we władaniu pracodawcy, zawarcia dodatkowych umów ubezpieczenia z tytułu ewentualnej odpowiedzialności za szkody powstałe podczas kolizji lub wypadku. Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów OC, swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez każdego kierującego pojazdem mechanicznym. W związku z tym, jeżeli tylko pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem będzie kierowana do ubezpieczenia OC. W związku z powyższym polecenie Pracodawcy nie należałoby traktować jako zastosowanie jakiejś ustawowej procedury.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne