Dokument gwarancyjny

Pytanie:

"Sprzedajemy towar (np. podzespół komputerowy) lub usługę (naprawa komputera) z 3 miesięczną gwarancją, odbiorcą jest konsument, który otrzymuje paragon, ale nie otrzymuje karty gwarancyjnej, a informacja o długości gwarancji jest przekazana ustnie. Czy później konsument może zasłaniać się niewiedzą o długości trwania gwarancji lub zaprzeczać przekazanej mu ustnie gwarancji i powoływać się na art. 577 § 2 k.c., który stanowi, iż jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana? Czy zmieni to fakt zapisania w regulaminie firmy warunku, np. w przypadku braku pisemnego określenia terminu gwarancji uznaje się, że termin ten wynosi 3 miesiące? "

Odpowiedź prawnika: Dokument gwarancyjny

Gwarancji jakości udziela się poprzez wręczenie kupującemu wraz z rzeczą dokumentu gwarancyjnego w formie karty bądź książeczki gwarancyjnej, obowiązek niniejszy został zawarty w art. 546 § 2 kodeksu cywilnego. Dokument gwarancyjny powinien zawierać warunki gwarancji (czego brak na paragonie), m.in. wyraźnie wskazany termin gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono terminu, wynosi on jeden rok od dnia, w którym rzecz kupującemu wydano. Dokument gwarancyjny stanowi legitymację stwierdzającą obowiązek świadczenia, może to być dokument imienny bądź na okaziciela.

Ustawodawca w art. 577 § 1 używając zwrotu "dokument gwarancyjny" jednoznacznie wskazuje obowiązek udzielania gwarancji w formie dokumentu. W związku z przedstawionym przez Państwa stanem faktycznym domniemywa się, że gwarancja nie została udzielona.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika