Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do księgi wieczystej a ich brak

Pytanie:

"Czy umowa darowizny danej nieruchomości wystarczy do złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej? Czy też własność nieruchomości musi być stwierdzona w jakiś inny, konkretny sposób? Co należy zrobić w wypadku, gdy ktoś zgubił dokument potwierdzający własność nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do księgi wieczystej a ich brak

Jeżeli dokument stwierdzający nabycie własności zaginął lub uległ zniszczeniu, a wnioskodawca
nie ma urzędowo poświadczonego odpisu tego dokumentu, powinien powołać inne dowody
na stwierdzenie nabycia własności nieruchomości określonej we wniosku. Obowiązek dołączenia dokumentów stwierdzających nabycie własności nie dotyczy osób, których prawa ujawnione zostały w zbiorze dokumentów.

Akt własności ziemi oraz notarialna umowa darowizny stanowią wystarczające dokumenty
dla wykazania własności (tytułu do nieruchomości). Dokumenty te powinny być załączone
do wniosku w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach. Wobec tego po prawidłowym złożeniu
wniosku sąd rozpocznie postępowanie wieczystoksięgowe, mające na celu założenie księgi i wpis prawa własności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika