Domaganie się usunięcia słupa z nieruchomości

Pytanie:

Na działce budowlanej znajduje się słup tymczasowego przyłącza elektrycznego, który doprowadza energię na budowę do sąsiednich działek. Developer, który postawił słup na tej działce, uzyskał zgodę od poprzedniego właściciela działki. Pomimo ustnych i pisemnych wezwań do zlikwidowania słupa przez obecnego właściciela, developer tego nie czyni. Do jakiej instytucji obecny właściciel może zgłosić taką sprawę? Ewentualny samowolny demontaż przyłącza elektrycznego jest praktycznie niemożliwy, a dodatkowo spowodowałoby to odcięcie energii developerowi. Czy za odcięcie energii developer może pozwać właściciela działki do sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Domaganie się usunięcia słupa z nieruchomości

Z opisanego stanu faktycznego nie wynika, na czym polegało udzielenie zgody przez poprzedniego właściciela na ustawienie słupa na działce. Być może ustanowiona została służebność mediów, co powoduje, że developer (lub inna osoba uprawniona) ma np. możliwość korzystania z elektryczności podłączonej na działce obciążonej. Służebność ta umożliwia mu także żądanie dopuszczenia do działki obciążonej w celu skorzystania z tych mediów. Żądanie usunięcia słupa przez właściciela nieruchomości byłoby wówczas nieuzasadnione, a samowolne usunięcie słupa mogłoby narazić właściciela obciążonego gruntu na odpowiedzialność odszkodowawczą względem posiadacza służebności. Aby ustalić, czy działka jest obciążona, należy sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości. Gdyby jednak okazało się, że służebność taka nie została ustanowiona, developer może mieć roszczenie o jej ustanowienie. Pamiętać należy, że służebność taka może być ustanowiona za odpowiednim wynagrodzeniem dla właściciela gruntu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne