Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

Pytanie:

Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji na temat wydanych decyzji o zwolnieniu bądź zastosowanych przez wójta ulgach w kwestii podatków lokalnych dla poszczególnych podatników? Są to przecież istotne informacje mające wpływ na budżet gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

Kontrolę nad działalnością wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sprawuje Rada Gminy, która w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Organizację i tryb działania komisji rewizyjnej oraz organizację wewnętrzną i tryb pracy organów gminy określa statut gminy. W statucie gminy powinny znaleźć się zapisy dotyczące sposobu udostępniania, przez wójta, komisji rewizyjnej dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzania kontroli. Wydaje się jednak, iż działanie wójta polegające na utrudnianiu przeprowadzenia kontroli jego działalności jest niezgodne z prawem i narusza uprawnienia kontrolne sprawowane przez komisję rewizyjną.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne