Dostęp komornika do historii rachunku bankowego

Pytanie:

Postępowania egzekucyjne do rachunku dłużnika bywają nader często bezskuteczne. Możliwe że w wielu wypadkach jest tak ponieważ dłużnik przelał pieniądze na inne swoje rachunki. Na przykład do jakichś niewielkich regionalnych banków, w odległych regionach kraju. Czy na żądanie komornika (jeżeli komornik uczyniłby zadość prośbie wierzyciela egzekwującego) bank ma obowiązek udostępnić mu historię operacji na rachunku w zakresie wypłat na inne rachunki dłużnika w celu zidentyfikowania tych rachunków?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dostęp komornika do historii rachunku bankowego

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, banki mają obowiązek udzielić komornikowi informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Informacji tych udziela się na pisemne żądanie komornika. Jeżeli zatem komornik wykaże niezbędność ujawnienia historii operacji dokonywanych na rachunku bankowym dla prawidowego prowadzenia egzekucji, bank będzie musiał ją przekazać. Nie będzie mógł przy tym zasłonić się tajemnicą bankową, ponieważ art. 105 ust 1 pkt 2 lit. ł ustawy Porady prawne
pl/biznes/prawo-bankowe/" title="Prawo bankowe" title="Prawo bankowe">Prawo bankowe wprost zobowiązuje go do ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową komornikowi sądowemu, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne