Faktura korygująca WDT i WNT w PKPiR

Pytanie:

Prowadzimy działalność gospodarczą (PKPiR kasowo + vat). Handlujemy z Unią, i zdarzają nam się sytuacje zwrotu towaru zarówno w WDT jak i w WNT. Krajowe faktury korygujące zarówno sprzedaży jak i zakupów księgujemy w dacie wystawienia faktury korygującej w PKPiR. Tak samo postępowaliśmy z fakturami korygującymi WNT i WDT (księgowaliśmy w PKPiR w dacie wystawienia korekty, natomiast kurs średni NBP z faktury pierwotnej). Na infolinii podatkowej poinformowano nas , że faktury korygujące WNT i WDT należy zaksięgować w PKPiR w dacie pierwotnej faktury (należy się cofnąć , - pomimo że zwrot nastąpił w dacie faktury korygującej). Na infolinii poinformowali nas, że nie ma do tego podstawy prawnej, tylko jest orzecznictwo. W jakiej dacie prawidłowo należy zaksięgować w PKPiR faktury korygujące WDT i WNT? w dacie wstawienia tych faktur korygujących dotyczących zwrotu towaru, - czy tez w dacie pierwotnej faktury WDT/WNT?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Faktura korygująca WDT i WNT w PKPiR

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”)  podstawą opodatkowania jest obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, która obejmuje całość świadczenia od nabywcy.

Jeżeli podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu podatnik powinien obniżyć podstawę opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury. Co do zasady podatnik powinien posiadać przed upływem terminu złożenia deklaracji potwierdzenie odbioru faktury korygującej, jednak w przypadku WDT potwierdzenie takie nie jest wymagane. A zatem miesiącem rozliczenia takiej faktury korygującej jest miesiąc wystawienia faktury korygującej.

Z kolei nabywca, który otrzymał fakturę korygującą jest upoważniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu z miesiąc, w którym fakturę otrzymał lub jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał. Zatem w momencie otrzymania od kontrahenta unijnego faktury korygującej podatnik powinien pomniejszyć podstawę opodatkowania WNT wystawiając wewnętrzną fakturę korygującą. Faktury takie powinny być ewidencjonowane i wykazywane w deklaracji VAT-7 w miesiącu ich otrzymania, jednakże wykazane w nich kwoty w walutach obcych należy przeliczyć na złote według kursu obowiązującego na dzień wystawienia faktury pierwotnej.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że wskazane wyżej zasady dotyczą sposobu rozliczenia faktur korygujących w zakresie podatku VAT, odrębną kwestią jest natomiast problem dokonywania zapisów w podatkowych księgach w związku z otrzymaniem faktur korygujących.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni postępować zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podstawę korekty zapisów w księdze podatkowej mogą stanowić dowody księgowe, m.in. faktury korygujące wystawione przez sprzedawcę towaru lub usługi.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe (m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2009 r., nr ITPB1/415-818/08/MR, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 8 września 2008 r., nr ILPB1/415-407/08-4/AG), w sytuacji gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, to odbiorca faktury korygującej powinien ująć tę fakturę w księdze podatkowej na bieżąco.

Natomiast w sytuacji, gdy sprzedawca towaru lub usługi wystawia fakturę korygującą w związku z udzieleniem rabatu, otrzymaniem zwrotu sprzedanych towarów, podwyższeniem ceny, czy też stwierdzeniem pomyłki w cenie, stawce lub kwocie VAT bądź w  innej pozycji faktury, nabywca po otrzymaniu faktury korygującej powinien dokonać stosownej korekty zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w miesiącu, w którym dany koszt został zaksięgowany. Jeżeli bowiem podatnik nie skoryguje zapisu w księdze dokonanego na podstawie błędnie wystawionej faktury pierwotnej – naraża się na zarzut ustalenia kosztu w nieprawidłowej wysokości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

1 maja 2004 r. zniesiono granice celne między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Od tej daty wymiana towarowa między naszym krajem a innymi państwami członkowskimi nie odbywa się na zasadzie eksportu i importu, ale jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowym (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie (...)

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Kiedy wystawiane są faktury korygujące oraz noty korygujące? Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” będzie decydował o (...)

Obrót wewnątrzwspólnotowy w VAT - podstawowe pojęcia

Obrót wewnątrzwspólnotowy w VAT - podstawowe pojęcia

Wejście do Unii Europejskiej i zniesienie granic celnych Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostały zniesione granice celne, co poskutkowało również zmianami w zakresie rozliczania podatku VAT. Dotychczasowe transakcje eksportowe i importowe przestały istnieć w relacjach z innymi (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów (...)

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Faktury w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – niezbędne elementy W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać: numer podatnika dokonującego dostawy (numer VAT-UE) oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, (...)

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. W jakich przypadkach (...)

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje w obrocie krajowym  Ewidencja uproszczona dla podatników zwolnionych podmiotowo Podatnicy zwolnieni podmiotowo ze względu na niski obrót prowadzą uproszczoną ewidencję sprzedaży. Podatnicy ci są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż (...)

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowela kwietniowa ustawy VAT niesie szereg innych szczegółowych zmian, mających  duże znaczenie w indywidualnych przypadkach. Wiele z nich poprawia i precyzuje  dotychczasowe przepisy. Jakie zmiany nastąpiły w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów i usług? Nowelizacja (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Handlujesz na terenie Unii? Zobacz, co się zmieniło z nowym rokiem

Handlujesz na terenie Unii? Zobacz, co się zmieniło z nowym rokiem

Momentem powstania obowiązku podatkowego dla podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest moment wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. Jeżeli przedsiębiorca nie wystawi faktury w tym terminie obowiązek rozliczenia się z fiskusem powstanie 15. dnia miesiąca następującego (...)

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Czym jest oszustwo podatkowe? Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. To działanie umyślne, a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą. Przestępcom chodzi o duże, (...)

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

Koszty uzyskania przychodu w 2007 roku Nowelizacja ustaw podatkowych zmieniła ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, (...)

SLIM VAT 2

SLIM VAT 2

Czego dotyczy pakiet SLIM VAT 2? Przygotowany przez resort finansów pakiet SLIM VAT 2 został podpisany przez Prezydenta. To kilkanaście zmian ułatwiających rozliczanie VAT. Nowe przepisy ułatwią m.in. wykonywanie prawa do odliczenia podatku naliczonego, wydłużają termin na stosowanie (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Jakie są zasady ogólne (...)

Skorzystaj z e-faktury!

Skorzystaj z e-faktury!

Możliwość wystawiania e-faktur w obrocie gospodarczym wprowadzono rozporządzeniem w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Niewątpliwym jest, że możliwość (...)

Pakiet Quick Fixes w 2020 roku

Pakiet Quick Fixes w 2020 roku

Zasady stosowania przepisów dotyczących VAT po 1 stycznia 2020 r. w związku z brakiem implementacji dyrektywy 2018/1910 i sposób postępowania w okresie przejściowym Obowiązek implementacji dyrektywy 2018/1910 dot. tzw. pakietu Quick Fixes Polska zobowiązana jest wdrożyć do polskiego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Faktura korygująca do FV WDT

Faktura korygująca do FV WDT

1) Otrzymuję do księgowania faktury korygujące, wystawiane do faktur WDT wg kursu widniejącego na fakturze korygowanej, czyli pierwotnej, a nie wg kursu NBP z dnia wystawiania faktur korygujących. 2) (...)

Zwrot towaru w WNT

Zwrot towaru w WNT

Polska spółka z o.o. w miesiącu 09-2010 nabyła od innej firmy zagranicznej-unijnej towar, od którego rozliczyła VAT w ramach WNT zgodnie z przepisami. Okazało się jednak, że dostawca z UE przysłał (...)

Obliczanie różnic kursowych

Obliczanie różnic kursowych

Prowadzę firmę (PKPiR + VAT, handel). Część sprzedaży wysyłam do Unii (WDT) oraz na export (poza Unię). W obydwu przypadkach stawka 0% VAT. Posiadam konto walutowe - i klienci spoza Polski wpłacają (...)

Korekta podatku VAT - data ujęcia

Korekta podatku VAT - data ujęcia

W październiku 2010 r. wystawiłem fakturę na zagospodarowanie terenów zielonych na kwotę 50.000,00 + 22% VAT. Dzisiaj dowiedziałem się, że zastosowałem błędna stawkę VAT - powinienem zastosować (...)

Udzielenie rabatu a faktura korygująca VAT

Udzielenie rabatu a faktura korygująca VAT

Klient ma zagwarantowane w umowie, że jeśli w przeciągu określonego czasu sprzeda co najmniej 30 000 szt. produktu przysługuje mu rabat w wysokości 3%. Rabat ten jest przyznawany po zapłaceniu wszystkich (...)

Faktura korygująca do nienależycie wykonanej usług

Faktura korygująca do nienależycie wykonanej usług

Prowadzimy sklep spożywczy (PKPiR + vat). W roku ubiegłym wystawiliśmy fakturę na firmę marketingową na wynajem powierzchni wystawienniczej. Naszym zadaniem było wystawienie określonych towarów (...)

Rozliczenie zwrotu towaru będącego przedmiotem WDT

Rozliczenie zwrotu towaru będącego przedmiotem WDT

W jaki sposób należy postępować zgodnie z przepisami, gdy klient z UE chce zwrócić wcześniej zakupiony towar? Czy powinna to być korekta faktury, czy też zwrot ten powinien odbywać się na zasadzie (...)

Nota korygująca a faktura korygująca

Nota korygująca a faktura korygująca

Czy wystawca faktury może wystawić notę korygującą do swojej faktury, czy też, w przypadku konieczności uzupełnienia faktury o numer silnika naczepy, musi to być faktura korygująca? Zgodnie z (...)

Faktura wewnętrzna przy WNT

Faktura wewnętrzna przy WNT

Nasza firma nabywa towary w innych krajach UE. Czy można wystawić jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną na wszystkie wewnątrzwspólnotowe nabycia od wielu sprzedawców zagranicznych? Czy na fakturze (...)

Poświadczenie i numeracja noty korygującej

Poświadczenie i numeracja noty korygującej

Stacja paliw wystawiła fakturę VAT na zakupioną benzynę. Błędnie wstawiony był na adres nabywcy i brak numeru rejestracyjnego samochodu. Wystawiłem notę korygującą i przesłałem pocztą. Otrzymałem (...)

Dokumentacja zwrotu towaru

Dokumentacja zwrotu towaru

Kontrahentowi zagranicznemu (Unia Europejska) sprzedaliśmy nasze wyroby wystawiając fakturę z "zerową" stawką VAT. Klient po otrzymaniu towaru stwierdził , że część wyrobów nie spełnia wymagań (...)

Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

Prowadzę działalność gospodarczą, w której często mam dostawy wewnątrzwspólnotowe. Zgodnie z ustawą o VAT, obowiązek podatkowy przy takich dostawach powstaje w dniu dostawy lub w dniu wystawienia (...)

Zły numer faktury sprzedaży

Zły numer faktury sprzedaży

Firma wystawiła w miesiącu styczniu 2008 r. faktury sprzedaży, w której nie ma ciągłości ani w skali roku, ani miesiąca. Każda faktura wystawiona dla każdego kontrahenta zawiera numer 1/01/2008/kod (...)

Dokumentacja transakcji - pomyłka w cenie

Dokumentacja transakcji - pomyłka w cenie

W ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej (UE) wystawiono fakturę w której niepoprawnie podano cenę towaru. Dla skorygowania należności dłużnika należy wystawić notę kredytową. Czy istniej wzór (...)

Samochód ciężarowy z Niemiec

Samochód ciężarowy z Niemiec

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT UE). Kupiłem na umowę kupna-sprzedazy samochód ciężarowy z Niemiec. Czy powinienem naliczyć VAT na fakturze wewnętrznej i zapłacić do Urzędu (...)

FORUM PRAWNE

Nota korygująca a faktura korygująca / błąd w fakturze

Nota korygująca a faktura korygująca / błąd w fakturze Witam, mam pytanie odnośnie błędnie wystawionych faktur. Załóżmy, że to ja jestem wystawiającym fakturę. Wystawiona faktura ma błąd (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Faktura korygująca

Faktura korygująca Faktura korygująca została zagubiona w pażdzierniku 2002 r i nie została zaksięgowana. Aktualnie się odnalazła. Proszę o poradę jak z tej sytuacji wybrnąć? (IEA) F-ra wystawiona (...)

Proszę o wyjaśnienia - ZWROT TOWARU PRODUCENTOWI

Proszę o wyjaśnienia - ZWROT TOWARU PRODUCENTOWI Po burzliwej korespondencji udało mi się zwrócić dotknięty wadami czajnik producentowi - nie rozumiem jednak dlaczego przy zwrocie cenu produktu (...)

Nota korygująca a faktura korygująca / błąd w fakturze

Nota korygująca a faktura korygująca / błąd w fakturze Witam, mam pytanie odnośnie błędnie wystawionych faktur. Załóżmy, że to ja jestem wystawiającym fakturę. Wystawiona faktura ma błąd (...)

Faktura korygująca

Faktura korygująca Faktura korygująca została zagubiona w pażdzierniku 2002 r i nie została zaksięgowana. Aktualnie się odnalazła. Proszę o poradę jak z tej sytuacji wybrnąć? (IEA) F-ra wystawiona (...)

Proszę o wyjaśnienia - ZWROT TOWARU PRODUCENTOWI

Proszę o wyjaśnienia - ZWROT TOWARU PRODUCENTOWI Po burzliwej korespondencji udało mi się zwrócić dotknięty wadami czajnik producentowi - nie rozumiem jednak dlaczego przy zwrocie cenu produktu (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

jak zaksiegować wdt w kpir?

jak zaksiegować wdt w kpir? jak zaksiegować wdt w kpir?

jak powinna wyglądać faktura wdt?

jak powinna wyglądać faktura wdt? jak powinna wyglądać faktura wdt?

jak zaksiegować wdt w kpir?

jak zaksiegować wdt w kpir? jak zaksiegować wdt w kpir?

jak powinna wyglądać faktura wdt?

jak powinna wyglądać faktura wdt? jak powinna wyglądać faktura wdt?

czy faktura wdt musi być podpisana przez odbiorcę?

czy faktura wdt musi być podpisana przez odbiorcę? czy faktura wdt musi być podpisana przez odbiorcę?

czy do faktury wdt można wystawić notę korygującą?

czy do faktury wdt można wystawić notę korygującą? czy do faktury wdt można wystawić notę korygującą?

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta.

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta. Kontrahent dokonał u mnie zakupu towaru. Jako nabywce wskazał podmiot szwajcarski, ale bez żadnego numeru identyfikacji podatkowej. (...)

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

Porady prawne