Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

Pytanie:

"Czy dyrektor szkoły korzystający z tytułu zajmowanego stanowiska ze zniżki godzin, może mieć godziny ponadwymiarowe i w jakiej wysokości? Np. 3 godz. obowiązkowe i 10 ponadwymiarowych. "

Odpowiedź prawnika: Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczyciel, który realizuje obowiązkowy wymiar zajęć, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw (art. 42 ust. 5a Karty Nauczyciela). Wymiar godzin obowiązkowych dla nauczyciela będącego dyrektorem szkoły może zostać obniżony (art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela). Dla niego obowiązkowym staje się obniżony wymiar godzin, w związku z tym nie może on mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, jeżeli zrealizował wymiar obowiązkowy. Natomiast jeżeli nauczyciel taki nie zrealizował wymiaru obowiązkowego, powinien przepracować dodatkowo taką ilość godzin, by wypełnić wymiar. Aż do wypełnia wymiaru, godziny te nie będą traktowane jak godziny ponadwymiarowe.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika