Graniczne kwoty w przetargach publicznych

Pytanie:

Zamierzamy wziąć udział w przetargu organizowanym przez fundusz celowy posiadający osobowość prawną, należący do sektora finansów publicznych (pod sektor rządowy) w rozumieniu przepisów o finansach publicznych na wykonanie usług (nie budowlanych). Analizujemy maksymalne kwoty, na jakie może opiewać przetarg, którego ogłoszenie nie jest przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Jakie są progi kwotowe dla takich przetargów, w tym w szczególności czy podawane progi są kwotami netto (bez VAT), czy też brutto?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Graniczne kwoty w przetargach publicznych

Kwestię kwot wartości zamówień, od których od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, z dnia 19 maja 2006 roku, wydane na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Zgodnie z §1 ust.1 lit. a, ogłoszenia dotyczące zamówień przekazuje się, jeśli wartość zamówień, udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych na wykonywanie usług przekroczy 137 000 euro. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Publikacja ogłoszeń o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Jest to cena netto, ponieważ zgodnie z art. 32 ustawy prawo zamówień publicznych, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: