Informacje PIT-8C - sumowanie i ujęcie w PIT-38

Pytanie:

Dostałem dwa pity w związku z tym, że mam dwa rachunki inwestycyjne w tym samym biurze maklerskim, na jednym mam zysk a na drugim stratę, strata jest wyższa niż ten zysk. Czy mogę to zsumować? Czy od tego, gdzie mam zysk musze zapłacić podatek w wysokości 19%?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Informacje PIT-8C - sumowanie i ujęcie w PIT-38

Zgodnie z definicją zawartą w art.9 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zmianami) jeżeli koszty uzyskania ze źródła przychodów przekraczają sumę przychodów z tego samego źródła, różnica jest stratą z tego źródła przychodów. Nie ma znaczenia, ile rachunków posiada podatnik, wszystkie związane są z jednym źródłem przychodów.

Porady prawne

W zasadzie więc istnieje możliwość zsumowania przychodów i kosztów uzyskania z obu informacji PIT-8C, i uzyskanie w ten sposób zbiorczo straty. Po jej rozliczeniu w PIT-38 nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku.

Niemniej jednak informacje PIT-8C mogą zawierać dane dotyczące przychodów nieopodatkowanych lub zwolnionych z podatku dochodowego, np. dotyczące nieopodatkowanej sprzedaży akcji zakupionych przed 2004r. albo zwolnionych z podatku niewielkich dochodów ze sprzedaży NFI. Bez względu na kwestię poruszana w zapytaniu, bezpośrednie przepisanie danych z PIT-8C do PIT-38 może okazać się zatem nieprawidłowe, podobnie jak zsumowanie kwot z obu informacji PIT-8C.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne