Jakie są warunki wypłaty wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu?

Pytanie:

Jakie są warunki wypłaty wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jakie są warunki wypłaty wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu?

Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu. W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu (art. 7 ustawy). Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przede wszystkim przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową lokalu, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne