Końcowa oferta w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem

Pytanie:

"Czy w trybie negocjacji z ogłoszeniem, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, końcowa oferta różni się od oferty wstępnej?"

Odpowiedź prawnika: Końcowa oferta w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem

Ten tryb udzielenia zamówień polega na tym, iż w trakcie negocjacji zamawiający i wykonawcy negocjują ostateczny kształt umowy, która ma być zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. Oferty wstępne mają na celu przybliżenie i doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego – art. 58 ust. 2. Należy przyjąć, iż w wyniku negocjacji może dojść do istotnej zmiany SIWZ. Wobec tego istotnej zmianie, odpowiadającej nowym SIWZ powinny również ulec oferty. Oferta końcowa powinna odpowiadać nowym SIWZ oraz dodatkowo zawierać cenę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika