Konsultacja w sprawie zwolnień grupowych

Pytanie:

"Jeśli w zakładzie pracy nie ma zwiazków zawodowych czy pracodawca powinien kontaktować się z pracownikami na temat planowanego zwolnienia grupowego? Jeżeli tak, to w jakiej formie winno to nastąpić?"

Odpowiedź prawnika: Konsultacja w sprawie zwolnień grupowych

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek współdziałać z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika nie zrzeszonego w związku - zgodnie z ustawą o związkach zawodowych tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Indywidualne prawo pracy nie przewiduje obowiązku pracodawcy kontaktowania się z pracownikami w sprawie dotyczącej planowego zwolnienia grupowego. Po to ustawa przewiduje prawo pracowników do tworzenia organizacji i przystępowania do nich, żeby mogli reprezentować i bronić swych praw i interesów. Skoro pracownicy nie skorzystali z tego prawa, to tym samych zrezygnowali z uprawnień z tego tytułu płynących. A zatem pracodawca nie ma prawnego obowiązku konsultacji, kontaktów z pracownikami na temat ewentualnych zwolnień grupowych. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy pracodawca przyjął na siebie taki obowiązek np. w regulaminie, albo w umowach o pracę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika