Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

Pytanie:

Czy na umowie kupna - sprzedaży samochodu powinien być spisany właściciel i współwłaściciel pojazdu (np. mąż i żona)? Czy w przypadku zakupu pojazdu przez małżonków powinni oni też być razem na umowie, czy wystarczy tylko jedno z nich?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.11.2017

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

Jeżeli samochód jest przedmiotem współwłasności majątkowej małżeńskiej, to wystarczy, by na umowie był podpis jednego ze współmałżonków. Co do zasady bowiem każdy ze współmałżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Nie trzeba uzyskiwać zgody drugiego współmałżonka (jest ona potrzebna w określonych przypadkach, ale sprzedaż samochodu do nich nie należy).

Ze względów praktycznych, ułatwiających, przykładowo,  wykazanie że samochód wszedł do majątku wspólnego, należy umieścić na umowie podpisy obu małżonków. Należy również unikać podpisywania umowy jedynie przez małżonka, którego nazwisko nie widnieje w dowodzie rejestracyjnym samochodu ze względu na trudności z rejestracją samochodu przez nabywcę.

Pamiętać też należy, że jeden z małżonków może się sprzeciwić sprzedaży samochodu przez drugiego. Czynność taka będzie wtedy nieważna. Dlatego warto - ze strony kupującego - zabezpieczyć się podpisami na umowie obu małżonków sprzedających pojazd, dla celów dowodowych. 

Jeżeli chodzi o zakup, to rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa przez jednego z małżonków wchodzi do majątku wspólnego. Nie ma więc konieczności, by małżonkowie nabyli rzecz razem. Oczywiście jeśli małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową (tzw. intercyzę), w której ustanowili rozdzielność majątkową, to rzecz nabyta przez jednego z małżonków wchodzi w skład majątku odrębnego małżonka. Rozdzielność majątkowa nie stoi na przeszkodzie wspólnego nabycia samochodu, który stanie się wtedy przedmiotem współwłasności między małżonkami.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: