Kwalifikacje komendanta straży miejskiej

Pytanie:

Czy komendant i zastępca komendanta straży miejskiej muszą mieć wykształcenie wyższe?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.3.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kwalifikacje komendanta straży miejskiej

W ustawie o strażach gminnych nie ma określonego wymogu posiadania wykształcenia wyższego dla tych osób. Jest tylko ogólny przepis mówiący o tym, iż strażnik miejski musi mieć wykształcenie co najmniej średnie. Natomiast ustawa ta odsyła do ustawy o pracownikach samorządowych. Ta ustawa natomiast udziela delegacji ustawowej Radzie Ministrów dla określenia wymagań kwalifikacyjnych niektórych pracowników jednostki samorządu terytorialnego w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie takie zostało wydane w dniu 26 lipca 2000 r. i określa ono wymogi kwalifikacyjne także dla komendantów Straży gminnych i ich zastępców. Zgodnie z tym Rozporządzeniem zarówno komendant jak i jego zastępca muszę legitymować się wykształceniem wyższym i posiadać co najmniej 6-letni staż pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zapytanie odnośnie pracy policjantów

2.7.2018 przez: Kaczper1337

Usunięcie tablicy komunistycznej

6.10.2017 przez: Antramx