Jak oblicza się kwotę wolną od podatku?

Pytanie:

W 2008 roku do miesiąca marca byłam zatrudniona na umowę o pracę, w związku z tym pracodawca rozliczał co miesiąc 1/12 kwoty wolnej od podatku. Od 1 kwietnia podjęłam działalność gospodarczą i jednocześnie rozwiązałam umowę o pracę. Jednocześnie od początku roku mam inną umowę o pracę z tytułu której pracodawca nie rozlicza mi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (trwa aktualnie). Czy z momentem podjęcia działalności gospodarczej, tj. od 1 kwietnia mam prawo uwzględnić w moim rozliczeniu podatkowym z tytułu działalności gospodarczej całą kwotę wolną od podatku, czy powinnam raczej pomniejszyć tę kwotę o kwotę rozliczoną przez 3 pierwsze miesiące roku, kiedy pracodawca w ramach umowy o pracę pomniejszał zaliczki podatku dochodowego o 1/12 kwoty wolnej od podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.10.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak oblicza się kwotę wolną od podatku?

Do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się jedną kwotę zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr. Zatem, jeśli podatnik w danym roku uzyskał dochód ze stosunku pracy i z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, to będzie mu przysługiwała jedna kwota wolna od podatku dochodowego.

Należy przy tym zauważyć, iż podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą będącym podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanymi w sposób liniowy (19%) nie przysługuje tzw. kwota wolna.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne