Likwidacja kasy fiskalnej

Pytanie:

Likwiduję działalność gospodarczą, a w związku z tym i kasę fiskalną. Serwisant powiedział, że kasa musi być utylizowana, aby nie musiała być wpisana w remanent likwidacyjny. Dlaczego kasa ma być zniszczona, jeżeli jest prawie nowa. Przecież po usunięciu modemu fiskalnego jest bezużyteczna i to wystarczy, aby nie wpisywać jej w RL, może chyba być ponownie użyta po zainstalowaniu nowego modemu. Czy to nie jest wybieg serwisu, który ma w ten sposób darmowy dostęp chociażby tylko do części zamiennych, nie wspominając o całej kasie. Jak wygląda formalna zgodna z przepisami procedura unieważnienia kasy i kiedy nie trzeba wpisywać jej w RL, czy serwisant miał rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.11.2008

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Likwidacja kasy fiskalnej

Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia (tj. odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej, sprawdzenia całości plomb kasy, sporządzenia protokołu czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej).

Przepisy nie regulują co dalej dzieje się z samą kasą fiskalną. Na ogół jest ona własnością podatnika i może on ją przykładowo odsprzedać serwisowi. Przepisy w żadnym wypadku nie wymagają zutylizowania kasy, czy też oddania jej serwisowi za darmo.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja.

Zatem jeśli na moment likwidacji działalności gospodarczej kasa fiskalna będzie w majątku przedsiębiorcy, będzie musiał ująć ją w remanencie likwidacyjnym i będzie ona miała wpływ na ustalenie dochodu podatnika na moment likwidacji działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda