Mała koncesja a projekt zagospodarowania złoża

Pytanie:

Posiadam dokumentacje geologiczną dokumentującą złoże piasku. Zamierzam starać się o uzyskanie "małej koncesji" (Prawo geologiczne i górnicze art.16 ust.2a.). Czy do wniosku o uzyskanie koncesji i dalszą działalność potrzebny jest projekt zagospodarowania złoża (wg opinii niektórych Starostw) mimo zapisu w PGIG art. 20 ust.5?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Mała koncesja a projekt zagospodarowania złoża

Zgodnie z powołanym w pytaniu art. 16 ust.2a  ustawy Prawo geologiczne i górnicze koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania:

  • obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,  
  • wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,  
  • działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych 

-          udziela starosta.  

Jak stanowi art. 20 ust. 2 pkt 2 do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć m. in. projekt zagospodarowania złoża, zaopiniowany przez właściwy organ nadzoru górniczego. Wyjątek od tego obowiązku przewiduje wprost art. 20 ust.5 (Wymagania określonego w ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych w zakresie uregulowanym art. 16 ust. 2a.). Naszym zdaniem żądanie od Pana przedłożenia projektu zagospodarowania złoża nie ma podstawy prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Doradztwo prawne

28.9.2020 przez: -

BIURO RACHUNKOWE

25.7.2018 przez: -

Legitymacja prasowa

8.3.2017 przez: -