Moment powstania prawa własności nieruchomości

Pytanie:

Na mocy art. 3 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby, będące właścicielami nieruchomości. Ta sprawa jest jasna, ale pytanie dotyczy momentu, w którym następuje przeniesienie prawa własności. Kiedy powstaje własność przy użytkowaniu wieczystym, a kiedy przy prawie własności? Czy jest to moment podpisania aktu notarialnego, czy wpisu do ksiąg wieczystych? Jeśli bowiem momentem powstania, przeniesienia własności w prawie własności jest moment wpisania do ksiąg wieczystych, to de facto dopiero w tym momencie osoba staje się właścicielem nieruchomości, analogicznie akt notarialny w użytkowaniu wieczystym? W którym momencie powstaje własność nieruchomości przy użytkowaniu wieczystym, a kiedy w prawie własności w świetle prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Moment powstania prawa własności nieruchomości

Zgodnie z art. 155 kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Z kolei zgodnie z art. 247 kc, do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego, a nie w celu utworzenia stanu prawnego. Księgi wieczyste można traktować jako swoisty rejestr, którego przedmiotem są nieruchomości. Wpis do księgi ma więc charakter deklaratoryjny - potwierdzający istnienie danego prawa, nie zaś konstytutywny - tworzący określone prawo (taki charakter w tym przypadku będzie miała umowa np. sprzedaży nieruchomości lub umowa wieczystego użytkowania)

Jak więc wynika z powyższego, z momentem podpisania umowy np. sprzedaży czy użytkowania wieczystego (w formie aktu notarialnego) własność nieruchomości przechodzi (powstaje) na nabywcę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Jak odnaleźć numer księgi wieczystej?

11.7.2021 przez: cmarzena

Podpisy u notariusza

26.4.2019 przez: -

Pomyłka w Księdze Wieczystej

30.12.2018 przez: draconus

Księga wieczysta - dział II

29.8.2018 przez: tommmmmm