Moment zaliczenia do kosztów rachunku za energię

Pytanie:

Otrzymujemy (spółka z o.o.) od dostarczyciela energii faktury za dostarczenie energii. Przykładowo w lutym otrzymujemy fakturę dokumentującą pobór energii w styczniu. W którym momencie możemy zaliczyć tę fakturę do kosztów uzyskania przychodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Moment zaliczenia do kosztów rachunku za energię

Koszty uzyskania przychodu pośrednio związane z przychodami są potrącane w dacie ich poniesienia. Natomiast za dzień poniesienia kosztu w księgach rachunkowych uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo dzień na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). 

Datą księgowania będzie data wystawienia dokumentu, na podstawie którego koszt będzie ujmowany w księgach. 

Natomiast odrębne reguły dotyczą podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT prawo do obniżenia podatku należnego w wypadku nabycia energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, usług w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów (jeżeli wystawiona faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy) powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. 

Porady prawne

Oznacza to, że może się zdarzyć sytuacja, w której ujęcie faktury za energię będzie inne dla podatku dochodowego, a inne dla podatku VAT. Problemu ten nie wystąpi, gdy faktura jest wystawiona w tym samym miesiącu, w którym przypada termin płatności.

Polecamy także: Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne