Możliwe sposoby sprzedaży zajętej przez komornika rzeczy ruchomej

Pytanie:

Jakie są możliwe sposoby sprzedaży zajętej przez komornika rzeczy ruchomej?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Możliwe sposoby sprzedaży zajętej przez komornika rzeczy ruchomej

W określonym terminie po zajęciu (zgodnie z art. 864 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego co do zasady nie wcześniej niż 7 dni) komornik przeprowadzi sprzedaż rzeczy ruchomej. W obecnym stanie prawnym istnieją zasadniczo następujące tryby sprzedaży zajętej rzeczy ruchomej:
1. Komornik może sprzedać z wolnej ręki jeżeli wierzyciel i dłużnik wyraził na to zgodę a ten ostatni określił minimalną cenę zbycia. Sprzedaż nie może nastąpić wcześniej niż po czternastu dniach od dnia oszacowania (art. 864 z ind. 1 k.p.c.).
2. Zajęte ruchomości nie używane a także stanowiące przedmiot obrotu handlowego, komornik na wniosek strony może sprzedać przedsiębiorcy prowadzącemu obrót takimi ruchomościami po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostaną udokumentowane, po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości (art.
Porady prawne
865 par. 1 k.p.c.).
 Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej (art. 867 par. 1 k.p.c.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne