Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego

Pytanie:

Kiedy funkcjonariusz policji może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego

Zasadą jest, że postępowanie mandatowe prowadzi Policja. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł. Co do zasady funkcjonariusz może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego tylko gdy:
- schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
- stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu.

Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: