Napoje chłodzące dla pracownika w czasie upałów

Pytanie:

Poborcy skarbowi wykonują pracę w terenie w czasie upałów. Czy istnieje podstawa prawna dot. przyznawania poborcom skarbowym napojów w czasie panujących upałów?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Napoje chłodzące dla pracownika w czasie upałów

Prawo pracy przewiduje pewne obowiązki pracodawcy wobec wszystkich pracowników, nie wyłączając poborców podatkowych. Istnieje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 r., Nr 60, poz. 279), które stanowi (§ 4 ust. 1 pkt 3 i 5), iż pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym m.in.:

  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie. Powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: