Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szpitala

Pytanie:

Kto jest bezpośrednim przełożonym dyrektora szpitala miejskiego,w jaki sposób jest wybierany, kto jest jego pracodawcą?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.5.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szpitala

Szpital miejski może być:

  • samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
  • jednostką budżetową
  • zakładem budżetowym

Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,  podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, nawiązuje z kierownikiem tego zakładu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

Na stanowisko kierownika zakładu, z wyjątkiem kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, ogłaszany jest konkurs. Konkurs na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej ogłasza podmiot, który utworzył zakład. Z kandydatem, który wygrał konkurs zostaje nawiązany stosunek pracy, bądź zostaje zawarta umowa cywilnoprawna.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek