Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Pytanie:

Kiedy dochodzi do nielegalnego poboru energii , czym się to różni od bezumownego poboru energii?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Problematykę poboru energii elektrycznej, w tym poboru nielegalnego reguluje ustawa prawo energetyczne (dalej p.e.). Zgodnie z jej art. 3 pkt 18 za nielegalny pobór energii uznaje się pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Pobieranie energii bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, najczęściej wiąże się z bezprawnym podłączeniem się do sieci przedsiębiorstwa (wówczas pobieranie energii następuje bez wiedzy przedsiębiorstwa i bez zastosowania jakichkolwiek urządzeń służących pomiarowi zużytej energii). Od wyżej opisanej sytuacji należy odróżnić tzw. bezumowne korzystanie z energii, z którym mamy do czynienia najczęściej w sytuacji, gdy dotychczasowy odbiorca, mający tytuł prawny do obiektu, przeniósł ten tytuł na inną osobę. W wypadku, gdy dotychczasowy odbiorca nie rozwiązał umowy sprzedaży energii, ani nie zawiadomił przedsiębiorstwa energetycznego o fakcie zbycia obiektu, a równocześnie nie uczynił tego również nabywca, wówczas nabywca korzysta z energii bez wiedzy przedsiębiorstwa energetycznego i bez zawarcia z nim umowy. Korzystanie to odbywa się na warunkach umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą a zużycie energii jest mierzone za pomocą zainstalowanych w obiekcie układów pomiarowych. Takie korzystanie z energii nie powinno być kwalifikowane, jako nielegalne. Natomiast przez pobór energii z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy należy rozumieć sytuacje związane z ingerencją w układ pomiarowo-rozliczeniowy powodujące bądź to pominięcie przy pobieraniu energii układu pomiarowo-rozliczeniowego (np. tzw. bajpasy, zarzutki itp.) całkowite lub częściowe (np. tylko na jednej fazie przy poborach trójfazowych), bądź to powodujące zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ. Ingerencja w układ musi prowadzić do zafałszowania pomiarów i tylko taka ingerencja może być kwalifikowana jako nielegalny pobór. Sama ingerencja może mieć charakter mechaniczny, jak i inny, powodujący jednak zafałszowanie pomiarów (np. magnes neodymowy). Przy czym w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii mamy w istocie do czynienia z domniemaniem, albowiem jak podkreślił Sąd Najwyższy "ustalenie nielegalnego pobierania energii - w rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) - nie wymaga badania winy sprawcy tego czynu", pomimo że przepis art. 57 p.e. wskazuje, iż naliczenie przez przedsiębiorstwo energetyczne opłat za nielegalny pobór energii może nastąpić w stosunku do odbiorcy jedynie, gdy nielegalny pobór nastąpił z wyłącznej winy osoby trzeciej. Niemniej jednak przedsiębiorstwa energetyczne skwapliwie korzystają z tego przepisu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy kary za nielegalny pobór energii będą dochodzone przed sądem?

Czy kary za nielegalny pobór energii będą dochodzone przed sądem?

Przedsiębiorstwa energetyczne są obecnie uprawnione do pobierania i ściągania opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci bez zachowania drogi sądowej, tylko na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu. Już 10 lipca Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek rzecznika praw obywatelskich oraz prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów prawa (...)

Czy zakład energetyczny może prowadzić egzekucję tylko na podstawie faktury?

Czy zakład energetyczny może prowadzić egzekucję tylko na podstawie faktury?

Faktura zakładu energetycznego za bezprawnie pobrany prąd czy ciepło nie może być jedyną podstawą egzekucji administracyjnej. Tytułem egzekucyjnym jest tylko orzeczenie sądu.   (...)Na wniosek Naczelnego Sądu Administracyjnego i rzecznika praw obywatelskich TK oceniał w poniedziałek przepis prawa energetycznego dotyczący pobierania i ściągania opłat za nielegalne pobieranie paliw (...)

Lasom grozi zagłada

Lasom grozi zagłada

UE zamierza ograniczyć nielegalny import drewna.Co roku nielegalny wyrąb pustoszy miliony hektarów lasów. Większość drewna trafia do Europy - jednego z największych na świecie rynków wyrobów drewnianych, takich jak tarcica, sklejka czy meble, a około 20 proc. tego importu pochodzi z nielegalnych źródeł.Dotychczas UE wspierała dobrowolne działania mające (...)

55-letnia

55-letnia "bimbrowniczka"

Świętokrzyscy policjanci zatrzymali 55-letnią mieszkankę gminy Włoszczowa, która handlowała alkoholem nielegalnie wytworzonym na terenie swojej posesji. Policjanci zabezpieczyli aparaturę służącą do produkcji bimbru, 10 litrów gotowego „trunku" oraz blisko 1000 litrów zacieru. Za nielegalny wyrób alkoholu bez wymaganych zezwoleń kobiecie grozić może kara do 3 lat więzienia.Policjanci (...)

Zlikwidowali wytwórnię nielegalnego spirytusu

Zlikwidowali wytwórnię nielegalnego spirytusu

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego i Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie weszli do magazynów elbląskiej firmy zajmującej się obrotem rozcieńczalnikami spirytusowymi. W rzeczywistości pod płaszczykiem legalnej działalności gospodarczej pełną parą pracowała rozlewnia nielegalnego alkoholu. Funkcjonariusze zabezpieczyli około 1000 litrów oczyszczonego spirytusu i zatrzymali (...)

Wpadł za

Wpadł za "lewą" wódkę

Policjanci z Wołomina zatrzymali 57-letniego Franciszka D. Mężczyzna handlował wyprodukowanym przez siebie alkoholem, który sprzedawał głównie stałym klientom. W swojej "ofercie" miał rozcieńczony spirytus, w butelkach o pojemności od 200 ml do 700 ml. Mężczyzna był już wcześniej zatrzymywany, w związku z rozlewem i nielegalną sprzedażą alkoholu.Policjanci (...)

Opłata karna tylko za faktycznie pobraną energię

Opłata karna tylko za faktycznie pobraną energię

W wyniku kontroli pracownicy zakładu energetycznego wykryli samowolnie rozbudowanej wewnętrznej linii zasilania. W trakcie kontroli układ nie był włączony. Mimo to zakład energetyczny zażądał opłaty za nielegalny pobór energii. Sąd Rejonowy powództwo oddalił, a sąd odwoławczy, do którego odwołał się zakład, przedstawił Sądowi Najwyższemu pytanie: Czy dla ustalenia (...)

Walka z mafią lekową

Walka z mafią lekową

Zaproponowano rozwiązania, które będą przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Chodzi o mechanizm tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych. Rząd przyjął projekt zmian w prawie farmaceutycznym Rada Ministrów przyjęła 12 lutego 2019 r., przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, przełomowe zmiany w prawie, które (...)

Unia Europejska kontra kłusownicy

Unia Europejska kontra kłusownicy

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące sposobów zwalczania nielegalnego handlu gatunkami dzikiej fauny i flory. Unia Europejska jest w wielu wypadkach docelowym rynkiem zbytu lub ważnym punktem tranzytowym dla nielegalnych produktów z chronionych gatunków, zaś zorganizowana przestępczość odgrywa w tej dziedzinie coraz większą rolę. Konsultacje potrwają do 10 kwietnia. W (...)

Surowe kary za nielegalny handel drewnem w UE. Weszły w życie nowe przepisy

Surowe kary za nielegalny handel drewnem w UE. Weszły w życie nowe przepisy

W życie weszły przepisy wprowadzające bardzo surowe kary za nielegalny handel drewnem. Wpływy z kar zasilą budżet państwa. Nowelizacja ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw dostosowuje prawo do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance (...)

Rozporządzenia ws. stanu wyjątkowego

Rozporządzenia ws. stanu wyjątkowego

2 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, na wniosek Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r., wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. ##baner## Opublikowano rozporządzenie (...)

Pożary składowisk śmieci - przeciwdziałania rządu

Pożary składowisk śmieci - przeciwdziałania rządu

Stop patologiom w gospodarce odpadami W ostatnim czasie nasiliła się liczba pożarów składowisk odpadów. Ministerstwo Środowiska dostrzega wagę problemu i przygotowało propozycje rozwiązań, aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości. Dotyczą one m.in. wzmocnienia mechanizmów kontroli składowisk. W tym roku obserwujemy znaczący wzrost liczby pożarów (...)

Walka z mafią lekową

Walka z mafią lekową

Propozycje resortu sprawiedliwości Zapewnienie Polakom dostępu do leków ratujących życie i zdrowie to podstawowy obowiązek państwa. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało, że podejmuje zdecydowaną walkę z prowadzonym na szeroką skalę procederem nielegalnego wywozu leków z Polski. - "Udowodniliśmy, że dobrze przygotowane prawo karne działa i przynosi realne (...)

Zatrzymany autor fałszywej strony

Zatrzymany autor fałszywej strony "Nasza Klasa"

Stworzył fałszywą stronę portalu "Nasza Klasa" oraz szereg powiązanych z nią odnośników, by w ten nielegalny sposób uzyskiwać dane umożliwiające modyfikacje informacji i zdjęć zawartych w profilach. O taki właśnie proceder podejrzany jest 18-latek, zatrzymany przez policjantów z Wrocławia. Już pierwsi pokrzywdzeni potwierdzili, że w wyniku nielegalnie uzyskanych danych (...)

Nielegalny odbiór sygnału telewizyjnego

Nielegalny odbiór sygnału telewizyjnego

Na karę trzech miesięcy więzienia, 800 zł grzywny i pokrycie szkody wyrządzonej operatorowi skazał sąd w Kaliszu Dariusza H., którego oskarżono o nielegalny odbiór sygnału telewizyjnego. (...)Według komisarza Zbigniewa Urbańskiego z Komendy Głównej Policji, piratami są wszyscy, którzy podłączają się nielegalnie do sieci kablowej i nie płacą abonamentu oraz osoby odbierające (...)

Nielegalny pobór energii musi być stwierdzony wyrokiem?

Nielegalny pobór energii musi być stwierdzony wyrokiem?

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i rzecznik praw obywatelskich wystąpili ze wspólnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżyli przepis prawa energetycznego, który umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym pobieranie i ściąganie opłat za nielegalny pobór paliw lub energii z sieci jedynie na podstawie wystawionego przez siebie dokumentu, bez zachowania drogi sądowej. Odbiega (...)

Sposób dochodzenia należności za nielegalnie pobraną energię

Sposób dochodzenia należności za nielegalnie pobraną energię

Jeśli odbiorca kwestionuje naliczone przez zakład opłaty za nielegalny pobór prądu, to spór ten powinien trafić do sądu. Przypomina o tym prezes Urzędu Regulacji Energetyki Leszek Juchniewicz. Chodzi o pobieranie gazu, ciepła lub prądu z pominięciem licznika lub fałszowanie jego wskazań (np. za pomocą magnesu). Zakład energetyczny ma wtedy dwa wyjścia: dochodzić odszkodowania przed (...)

Nielegalne majątki poza kontrolą

Nielegalne majątki poza kontrolą

Okazuje się, że w Polsce można nie płacić podatków i gromadzić nielegalne fortuny, nie narażając się na represje fiskusa. Jak to zrobić? Według informacji, jakie Życie Warszawy otrzymało z Ministerstwa Finansów, wystarczy, że „źródło dochodu ma charakter nielegalny bądź majątek został zgromadzony dzięki działalności przestępczej”. (...)Fiskus przyznał się, (...)

Kradzież prądu bez VAT

Kradzież prądu bez VAT

Pobierana opłata za nielegalny pobór energii jest odszkodowaniem, swoistym szacunkiem strat przedsiębiorstwa energetycznego. Z uwagi na to nie podlega ona przepisom ustawy o VAT. Tak uznał NSA w wyroku z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. akt I FSK 739/07.(...)Spór ostatecznie trafił do NSA w Warszawie. Sąd podkreślił, że w sprawie tej mamy do (...)

Odbiorcy mediów wygrywają procesy o kradzież

Odbiorcy mediów wygrywają procesy o kradzież

Niesłusznie oskarżani o nielegalny pobór mediów coraz częściej wygrywają sprawy z dostawcami. Przekonało się o tym małżeństwo z Tarnowa, które wygrało proces z gazownią (sygn. VII Cupr 96/08). Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego chciał od nich zapłaty ok. 7,5 tysiąca złotych, bo stwierdził uszkodzenie ich gazomierza (w tym zerwanie plomby legalizacyjnej). (...)

O czym warto pamiętać, planując zagraniczny wyjazd?

O czym warto pamiętać, planując zagraniczny wyjazd?

Kiedy wracamy z wakacyjnego wyjazdu, w naszym bagażu często przewozimy pamiątki z podróży, prezenty, żywność, wyroby tytoniowe i alkohol. To, co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane. Ilości niektórych towarów różnią się w zależności od tego czy podróżujemy transportem lądowym, morskim, czy (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Od 1 stycznia 2021 roku zmienią się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego będą podlegać standardowi odprawy szczegółowej. Zmienią się także zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. ##baner## Co powinni wiedzieć podróżni? Od (...)

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców w związku z epidemią koronawirusa

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem (...)

Gry hazardowe – obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych

Gry hazardowe – obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych

Od 1 kwietnia 2017 r. -  na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych - funkcjonuje rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. O jakich obowiązkach związanych z rejestrem powinni pamiętać przedsiębiorcy telekomunikacyjni i dostawcy usług płatniczych? Gdzie znaleźć rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Zlikwidowana rozlewnia nielegalnego alkoholu

Zlikwidowana rozlewnia nielegalnego alkoholu

Policjanci Centralnego Biura Śledczego, pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej oraz warmińsko-mazurscy funkcjonariusze rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się odkażaniem skażonego spirytusu i wprowadzaniem go do obrotu, jako spożywczego. Policjanci zatrzymali 8 osób, w tym 3 obywateli Armenii. Zabezpieczyli ponad 1100 litrów nielegalnego spirytusu, urządzenia i środki chemiczne. (...)

Nielegalni handlarze znikną z ulic?

Nielegalni handlarze znikną z ulic?

Pierwszym upomnieniem dla handlujących przy ulicach będzie mandat. Za drugim razem sprzedawane płyty kompaktowe, ubrania czy pamiątki zostaną po prostu skonfiskowane. Nielegalna sprzedaż na ulicach stanowi prawdziwą plagę dla wielu turystycznych miast w Polsce. Część handlarzy rozkłada swoje towary na wyznaczonych stanowiskach, inni robią to na czarno poza nimi. Sejmowa komisja Przyjazne (...)

Odbarwiali olej opałowy - kolejna realizacja CBŚ

Odbarwiali olej opałowy - kolejna realizacja CBŚ

Kolejne cztery osoby usłyszały zarzuty w śledztwie prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Krajową w Lublinie, dotyczącym odbarwiania i nielegalnego handlu olejem opałowym. Trzy osoby zatrzymano w Poznaniu, a jedną w Koszalinie. Do tej pory w tej sprawie 16 osobom przedstawiono 38 zarzutów. Wszystkim podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma ciągle charakter (...)

RODO a monitoring? Wskazówki dotyczące monitoringu wizyjnego

RODO a monitoring? Wskazówki dotyczące monitoringu wizyjnego

Nowe przepisy Od 25 maja 2018 r. stosowanie monitoringu wizyjnego podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz uregulowaniom krajowym, które odnoszą się m.in. do: pracodawców, placówek oświatowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Te ostatnie zostały wprowadzone przepisami nowej ustawy o ochronie danych osobowych, w której (...)

Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo

Konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo

Resort finansów wyjaśnił, jakie mogą być skutki wystawiania pustych faktur np. za paliwo. Jaki proceder jest nielegalny? W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany zaewidencjonować taką sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej (art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Obowiązkiem sprzedawcy (...)

Pogrom po zmianach na rynku hazardowym od 1 kwietnia

Pogrom po zmianach na rynku hazardowym od 1 kwietnia

Jakie zmiany weszły w życie?  1 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Nowe rozwiązania wprowadziły znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych. Jedną z najważniejszych jest powierzenie Totalizatorowi Sportowemu wyłączności na urządzanie gier hazardowych w internecie (poza zakładami wzajemnymi) oraz gier na automatach (poza kasynami gier). Nowelizacja (...)

Ustawa śmieciowa to porażka?

Ustawa śmieciowa to porażka?

W lasach znów przybywa śmieci, a Lasy Państwowe wydają 15 milionów złotych rocznie na ich oczyszczanie. Ludzie remontują na potęgę i pozbywają się resztek swojej twórczej pracy w sposób najprostszy – wyrzucając gruz czy śmieci wielkogabarytowe właśnie do lasów. Okazuje się, że ustawa śmieciowa wcale nie rozwiązała problemu – a przecież (...)

Wyższe kary dla nielegalnych sprzedawców

Wyższe kary dla nielegalnych sprzedawców

Wysokość mandatu wzrośnie nawet dziesięciokrotnie. Straż miejska ukarze grzywną do 5 tys. złotych. Teraz karanie osób, które rozkładają towar w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jest utrudnione. Od czerwca zeszłego roku straż miejska nie może karać mandatami za bezprawne zajęcie drogi. Funkcjonariusze radzą sobie w inny sposób. – Możemy poprosić sprzedawcę, (...)

Banki udostępnią fiskusowi dane internauty

Banki udostępnią fiskusowi dane internauty

Od dziś skarbówka może żądać od banku danych właściciela konta, którego podejrzewa o nielegalny handel w internecie. Jeżeli bank odmówi ujawnienia informacji, to zapłaci karę. Do tej pory banki mogły odmawiać podania danych zasłaniając się tajemnicą bankową. Nowe prawo pozwoli fiskusowi również sprawdzić, kto zamieścił ogłoszenie w sieci. Kontrolerzy (...)

Skarbówka dostanie loginy i dane posiadacza rachunku

Skarbówka dostanie loginy i dane posiadacza rachunku

Bank udostępni kontrolerom skarbowym adres i nazwisko posiadacza rachunku, a serwisy internetowe dane dotyczące logowania. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu komisja Finansów Publicznych przedstawi sprawozdanie dotyczące rządowej nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej. W planach obrad przewidziano trzecie czytanie dokumentu oraz głosowanie nad zmianami. Nowela wprowadzi m.in. nowe (...)

Kolejne osoby ryzykowały

Kolejne osoby ryzykowały

Około 4 tys. sztuk nielegalnych leków, maści, herbatek i innych podobnych specyfików, które nie były dopuszczone do obrotu w Polsce zabezpieczyli funkcjonariusze z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą z Pruszkowa, w salonie odnowy biologicznej w Brwinowie. Pomocą służyli im przedstawiciele z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Powiatowej Stacji (...)

Straż Graniczna rozbiła międzynarodową grupę przestępczą

Straż Graniczna rozbiła międzynarodową grupę przestępczą

Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku rozbili polsko-wietnamską grupę przestępczą. Jej członkowie działali głównie na terenie województwa dolnośląskiego. Grupa zajmowała się legalizacją pobytu obywateli Wietnamu na terytorium Polski poprzez aranżowanie pozornych polsko - wietnamskich związków małżeńskich. Były one zawierane wyłącznie (...)

Parlament Europejski o transplantacjach

Parlament Europejski o transplantacjach

Propagowanie dawstwa narządów, większe bezpieczeństwo i współpraca międzynarodowa w zakresie transplantacji oraz zdecydowana walka z handlem narządami - oto najważniejsze zalecenia zawarte w przyjętym dziś przez Parlament Europejski raporcie w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów. Obecnie na listach oczekujących na przeszczep w całej Europie  jest ponad 60 000 (...)

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Stan faktyczny Mój przyszły mąż jest Nigeryjczykiem i nielegalnie przekroczył granicę Polski (nie miał nigdy żadnej polskiej wizy, miał tylko tzw. wizę z Schengen). Bierzemy ślub za 2 tygodnie. Ja od 1 września podejmuję pracę w Komisji Europejskiej w Brukseli i docelowo chciałabym sprowadzić męża jak najszybciej do siebie. Potrzebujemy porady, w jaki sposób najskuteczniej ubiegać (...)

Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

  Stan faktyczny   Okoliczności, które mogą stanowić podstawę do pozbawienia rzekomej ofiary (przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego – znęcanie się) statusu oskarżyciela posiłkowego, na podst. art. 56 § 2 k.p.k. lub na podstawie jakiegoś innego przepisu. Czy podstawą do wyłączenia może być fakt, że w stosunku do osoby, która uzyskała status (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

W jaki sposób obliczane są opłaty karne za nielegalne pobieranie energii? Art. 45 ustawy prawo energetyczne (dalej p.e.), zgodnie z którymi przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla (...)

Sankcje za nielegalny pobór energii

Sankcje za nielegalny pobór energii

Jakie sankcje cywilne grożą za nielegalny pobór energii? Poza sankcjami karnymi za nielegalny pobór energii energetycznej ustawodawca przewidział sankcje natury cywilnoprawnej, których (...)

nielegalne pobieranie energii a wadliwe działanie licznika

nielegalne pobieranie energii a wadliwe działanie licznika

Czy nieprawidłowe działanie licznika zawsze skutkuje uznaniem, że energia elektryczna pobierana była nielegalnie? Od nielegalnego pobierania energii należy odróżnić sytuację, w której (...)

Kara za uszkodzenie licznika

Kara za uszkodzenie licznika

Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i (...)

Kara za nielegalny pobór energii

Kara za nielegalny pobór energii

Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary? Kwestie ewentualnych kar (...)

Nielegalny pobór energii

Nielegalny pobór energii

W dniu 12.02.2006 zgłosiłem do zakładu energetycznego reklamację na zawyżanie licznika. W dniu 14.02.2006 przyjechali panowie z kontroli i stwierdzili że liczniki zawyżają pobór energii, po czym (...)

Obowiązek rejestracji transakcji pieniężnej

Obowiązek rejestracji transakcji pieniężnej

Poczynając od jakiej kwoty pieniędzy, przyjmująca je jednostka (np. poczta, bank, itd.) ma obowiązek przekazania informacji o przyjęciu tych pieniędzy? Instytucja przyjmująca dyspozycję lub zlecenie (...)

Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

Czy mam prawo nie wpuścić kontroli z zakładu energetycznego do swojego domu? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Jakie sankcje prawne grożą mi, jeżeli w/w kontroli nie wpuszczę do swojego (...)

Podsłuchiwanie rozmów

Podsłuchiwanie rozmów

Czy za podsłuchiwanie rozmów innych osób można ponieść odpowiedzialność karną? Dla odpowiedzi na powyższe pytanie kluczowa jest treść art. 267 ustawy Kodeks karny. art. 267 k.k.§1. Kto (...)

Podział majątku - oszczędności

Podział majątku - oszczędności

30 września 2009 wzięłam rozwód z moim mężem bez orzekania o winie. Mąż mój miał oszczędności na koncie ok. 150 tys. zł. Dowiedziałam, się że kilka dni przed rozwodem przelał oszczędności (...)

Jak powołać świadków?

Jak powołać świadków?

W procesie karnym, w którym jestem oskarżony o czyn z art. 190 par. 1 k.k. chciałbym powołać na świadków sąsiadów. Niestety nie znam ich danych osobowych i zakładam, że nikt ich mi z przyczyn (...)

Import odzieży markowej z USA

Import odzieży markowej z USA

Prowadzę firmę handlowo-usługową. Chcę zacząć import odzieży markowej z USA typu outlet (takich marek jak Ck, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren itd.). Problem w tym ze nigdzie nie mogę się dowiedzieć (...)

Przestępstwo organizowania nielegalnej adopcji

Przestępstwo organizowania nielegalnej adopcji

Przeczytałem w gazecie artykuł o nielegalnej adopcji. W związku z treścią artykułu nasunęło mi się podejrzenie, że pewna znana mi propozycja adopcji poza granice Polski mogła mieć nielegalny (...)

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Kontrola kominiarska w spółdzielni

Dwa tygodnie temu spółdzielnia mieszkaniowa wywiesiła na klatkach informacje o terminie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych. Miały się odbywać w powszedni dzień w godzinach 16:30 do 17:30. (...)

Uwiarygodnienie ojcostwa

Uwiarygodnienie ojcostwa

W jaki sposób można uwiarygodnić ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki w oparciu o treść zawartą w art. 142 kro, aby móc żądać wskazanych tam roszczeń? Z treści art. 142 kro wynika, (...)

Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

Jestem w piątym miesiącu ciąży. Ojcem dziecka jest obywatel Ukrainy, którego poznałam w mojej miejscowości (podjął prace na budowie). W sierpniu został deportowany z Polski za nielegalny pobyt (...)

Rozwód z małżonkiem zamieszkałym za granicą

Rozwód z małżonkiem zamieszkałym za granicą

Mój mąż od dwóch lat mieszka w Stanach. Mamy dwoje dzieci w wieku 8 i 11 lat. Jego pobyt w Stanach od jakiegoś czasu jest nielegalny i dlatego nie ma możliwości i zamiaru powrócić do Polski. Na (...)

Posiadanie nielegalnego oprogramowania

Posiadanie nielegalnego oprogramowania

Jeżeli w domu mam komputer dla rozrywki i działalności gospodarczej to: jak zainstalowane będę miał w jednym komputerze dwa systemy operacyjne jeden legalny i na nim legalne oprogramowanie do swojej (...)

Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

23 lipca 2004 kończę 28 lat. Dostałem wezwanie do WKU. Studiuję na wyższej uczelni i prowadzę działalność gospodarczą. Czy otrzymam powołanie do wojska? Jeżeli tak, to ile trwa w tym przypadku (...)

Powołanie do wojska w trakcie studiów

Powołanie do wojska w trakcie studiów

Jeżeli w wieku 28 lat jest się na ostatnim roku studiów i dostało się powołanie do WKU, to czy można zostać powołanym do wojska co jest jednoznaczne z przerwaniem studiów na 11 miesięcy służby? (...)

Kontrola poboru prądu

Kontrola poboru prądu

Posiadam swój dom. Doszły mnie słuchy, że po naszym mieście chodzi "komisja", która sprawdza pobór prądu w poszczególnych domach, mieszkaniach, czy jest pobierany legalnie. Wchodzą do domów, (...)

Urząd właściwy do rozliczeń nierezydenta

Urząd właściwy do rozliczeń nierezydenta

Mieszkam od ponad dwóch lat za granicą, obecnie w Wielkiej Brytanii. Mam też adres zameldowania w Polsce i w sumie tam także mieszkam, tylko że nigdy mnie tam nie ma. W Polsce nadal rozliczam PIT-28 (...)

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Jestem Polakiem, ale mieszkam (pewnie ne stałe) za granicą. Dotychczas wszlekie moje polskie zobowiązania podatkowe (np. z tytułu wynajmowanego mieszkania) rozliczałem w Polsce w urzędzie odpowiednim (...)

Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna? Podstawą prawną pobierania opłat abonamentowych (...)

Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo poboru dla obecnych akcjonariuszy? (...)

Przeniesienie do rezerwy przez WKU

Przeniesienie do rezerwy przez WKU

W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę powtórek semestrów. W związku (...)

Opodatkowanie zaległego wynagrodzenia

Opodatkowanie zaległego wynagrodzenia

Po prawomocnym wyroku w Sądzie Pracy, komornik wyegzekwował od mojego zakładu pracy kwotę pieniędzy (wraz z odsetkami) i przekazem pocztowym wysłał mi do domu. Pieniądze otrzymałam w 2004 r za (...)

Przedawnienie poboru podatku od spadku

Przedawnienie poboru podatku od spadku

Pan X wniósł sprawę do sądu o stwierdzenie praw do spadku po 14 latach od chwili otwarcia spadku. Uzyskał postanowienie sądu, że to on dziedziczy w całości spadek. Czy p. x może podnieść w (...)

Nowe przepisy o komornikach i egzekucji

Nowe przepisy o komornikach i egzekucji

Od kiedy wchodzą w życie nowe przepisy o komornikach i egzekucji i jaki jest numer publikatora ustawy nowelizującej? Czy wg. nich komornik ustala swoją prowizję stosownie do nakładu pracy, a nie (...)

Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy lekarze oddelegowani do komisji (...)

FORUM PRAWNE

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Chomikuj.pl już niedługo będzie nielegalny..

Chomikuj.pl już niedługo będzie nielegalny.. Niestety wszystko wskazuje na to iż jeden z bardzo użytecznych portali internetowych chomikuj.pl gdzie można było i w sumie jeszcze można dalej wymieniać (...)

Nielegalny Windows

Nielegalny Windows Ktoś na mnie doniósł na policję że mam nielegalny windows na komputerze. Przyszli do mnie policjanci z wydziału przestępczości gospodarczej, zabrali mi komputer i wszystkie nośniki (...)

gdzie zgłosić nielegalny kompostownik?

gdzie zgłosić nielegalny kompostownik? gdzie zgłosić nielegalny kompostownik?

gdzie zgłosić nielegalny handel?

gdzie zgłosić nielegalny handel? gdzie zgłosić nielegalny handel?

nielegalny program plus marihuana

nielegalny program plus marihuana Witam, Mam ogromny brak szczęścia jeśli chodzi o Polski wymiar sprawiedliwości, dlatego chcę zasięgnąć języka specjalistów z tego forum, aby jakoś wyjść (...)

nielegalny zakup lekow

nielegalny zakup lekow witam. poszukuje pomocy w zakresie odpowiedzialnosci karnej za nielegalny zakup lekow. znalazlam konsekwencje sprzedazy nielegalnyc lekow w ustawie farmaceutycznej natomiast nijak (...)

Nielegalny Pobór Energii

Nielegalny Pobór Energii Zostałem oskarżony przez Zakład Energetyczny o nielegalny pobór energii przez oddziaływanie na licznik magnesem neodymowym. Do tej pory nie zapłaciłem ani jednego rachunku, (...)

czy nielegalny podsłuch moze byc uzyty jako dowod w sprawie?

czy nielegalny podsłuch moze byc uzyty jako dowod w sprawie? czy nielegalny podsłuch moze byc uzyty jako dowod w sprawie?

Gdzie zglosić nielegalny handel dopalaczami w internecie?Znam nazwe strony na ktorej odbywa sie handel,pod

Gdzie zglosić nielegalny handel dopalaczami w internecie?Znam nazwe strony na ktorej odbywa sie handel,pod Gdzie zglosić nielegalny handel dopalaczami w internecie?Znam nazwe strony na ktorej odbywa (...)

Jak pomoc cudzoziemcowi

Jak pomoc cudzoziemcowi Chcialabym pomoc chlopakowi, ktory jest w Polsce nielegalnie. Przybyl z Indii. Co zrobic aby zalegalizowac jego pobyt? (Troska) Nielegalnie to nielegalnie. Jak się dowiedzą to (...)

nielegalny najem

nielegalny najem witam, od 10.12.2012 wynajmuje z partnerem i dzieckiem mieszkanie. podpisalam umowe do konca 2013 roku. jniestety dowiedzialam sie ze mieszkanie to jest wlasnoscia TBS-u a pani od ktorej (...)

nielegalny handel

nielegalny handel Nowelizacja kodeksu wykroczeń z 31 sierpnia 2011 r. dała nowe uprawnienia dla straży miejskich i gminnych. Zgodnie z art. 603 par. 1 k.w. za takie zachowanie przewiduje karę grzywny, (...)

Nielegalny pracownik

Nielegalny pracownik Co może grozić pracodawcy za zatrudnianie obcokrajowca bez ważnej karty stałego Pobytu? A co jeśli pracownik zatai ten fakt przed pracownikiem? Kto będzie ścigał takiego pracownika? (...)

Nielegalny pajączek

Nielegalny pajączek mam pytanie: ściągnąłem ostatnio program pajączek, to jest program do robienia stron internetowych. użyłem cracka i wtedy pojawił mi się komunikat od firmy, która wydaje (...)

Nielegalny kominek w kamienicy

Nielegalny kominek w kamienicy Dobry wieczór. Spróbuje moja sprawę opisać jasno i krótko. Od pół roku mieszkamy w kupionym mieszkaniu w kamienicy na parterze, mieliśmy piec kaflowy który zaczął (...)

Nielegalny wynajem lokalu mieszkalnego

Nielegalny wynajem lokalu mieszkalnego Witam:) Chcialabym sie dowiedziec co moge zrobic w sytuacji kiedy wlasciciel mieszkania nie chce wyplacic mi kaucji? Sytuacja wyglada tak, ze mam podpisana umowe (...)

Nielegalny wynajem-obciążenie kosztami

Nielegalny wynajem-obciążenie kosztami Bardzo proszę o pomoc.... Wraz z mężem 3 lata temu wprowadziliśmy się do domku jednorodzinnego należącego do jego rodziców i jesteśmy w nim zameldowani (...)

kara za nielegalny spirytus

kara za nielegalny spirytus hej, moja dziewczyna mieszka na miasteczku studenckim, więc lewy spirytus to norma. mam pytanie co do posiadania takiego spirytusu czy jest to karane jakoś? tzn wiem że tak (...)

Nielegalny wynajem mieszkania

Nielegalny wynajem mieszkania Mam pytanie z kategorii: wynajem mieszkania. Od 3 tygodni wynajmujemy z chłopakiem mieszkanie. Wprowadziliśmy się ze względu na niskie opłaty. Zawarliśmy umowę z właścicielem (...)

Porady prawne